Site «Ivan Franko» logo
Mail to site
Print version
News (RSS)
History

History

(1)  2

Алфавіт

Польське повстання в Галичині 1846 року (1883 )

Життя Івана Федоровича і його часи (1884)

До історії руської церкви в послідніх часах Речі Посполитої Польської (1885 )

Письмо Н. И. Костомарова к издателю «Колокола» с предисловием М. Драгоманова (1885 )

Мозес Мендельзон – реформатор жидівський (1886 )

Авгсбурзька «Allgemeine zeitung» про арешт Шевченка і тов[аришів] в р. 1847 (1886 )

Поема про стан Галичини (1772-1809) (1886 )

Із старих записок (1886 )

До історії нашого відродження (1886 )

Причинок до історії 1848 року (1886 )

Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palastina (1887 )

Задушні дні у Львові 1848 р. (1888 )

Руська історична бібліотека (1890 )

Летопись Подгорецкого монастыря (1890 )

Дві унії (1890 )

Півстоліття (1891 )

Иосиф Шумлянский, последний православный епископ львовский и его «Метрика» (1891 )

Поправки й додатки до споминів про Н. К. Сигиду (1895 )

Вірша про барську конфедерацію (1895 )

Матеріали і уваги до історії австро-руського відродження 1772 – 1848 (1895 )

З історії Берестейського собору 1596 р. (1 quart 1895 )

Записка о состоянии Подолии в 1843 году (1896 )

Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині (1897 )

Йосиф Шумлянский, русский епископ львовский от г. 1667 до г. 1708 (1898 )

Причинок до галицько-руської бібліографії 1848 – 1849 рр. (1898 )

[Рец.] К. Харлампович. Острожская православная школа, историко-критический очерк (1898 )

Хмельниччина 1648 – 1649 років у сучасних віршах (1898 )

Граничний став (1898 )

Йосиф Шумлянський, львівський єпископ 1668 – 1708 р., і заведення унії в Галичині (1898 )

(1)  2

Please this page? Help us to develop this site!

© 2010 – 2017 N.I.Zharkikh (idea, technology, comments)

Reprinting of articles from site are encouraged while
reference (hyperlink) to this site is provided

Site powered by

Load count : 2051

Modified : 12.06.2016

If you look up the type error
on this page, please select it
by mouse and press Ctrl+Enter.