Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Гелена і Фавст» Й.В.Гете (1899 р.)

Іван Франко - «Гелена і Фавст»…

Титульна сторінка першого видання перекладу І.Франка
трагедії Й.В.Гете «Гелена і Фавст» (1899 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1978 р., т. 13, с. 256 – 257.