Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Іван Вишенський і його твори» (1895 р.)

Іван Франко - «Іван Вишенський і його…

Титульна сторінка видання праці І.Франка
«Іван Вишенський і його твори» (Львів, 1895 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1981 р., т. 30, с. 160 – 161.