Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Варлаам і Йоасаф» (1897 р.)

Іван Франко - «Варлаам і Йоасаф»…

Титульна сторінка окремого видання праці І.Франка
«Варлаам і Йоасаф» (1897 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1981 р., т. 30, с. 192 – 193.