Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Емануель Гайбель

Іван Франко

Емануель Гайбель, один із найбільших сучасних поетів німецьких, умер д[ня] 6 цвітня с[ього] р[оку] в своєму рідному містечку Любеку. Родився він там же 1815 року. По скінченні студій університетських дістав посаду домового учителя амбасадора російського в Атенах. Кількалітній його побут під гречеським небом, в виду численних пам’ятників старогрецької штуки і ще в товаристві ученого-геленіста Курція поклав назавсігди свою печать на всіх його творах; правдиво класична гармонія змісту і форми; майстерство бесіди і звуку і супокійна погідність характеризують його численні твори поетичні, котрі іно що недавно вийшли збірним виданням в десяти томах.

В 1840 вернув він до Німеччини, де швидко звернув на себе загальну увагу яко на нову звізду німецької поезії. Баварський король Максиміліан II покликав його 1852 р. на катедру філософії Мюнхенського університету і іменував його своїм лектором. На тій посаді перебув він до смерти Максиміліана, по чім вернув до Любека, де яко гоноровий обиватель міста проживав до самої своєї смерти. Гайбель, як сказано, один з перших майстрів поетичної форми, але поезія його, не маючи движучої сили в великих і животрепечущих ідеях сучасних, не потрафить нас ніколи так зрушити і піднести, як, н[а]пр[иклад], поезія Ленава. Сучасним поетом в повнім значенні того слова Гайбель ніколи не був, – його поезія гладка, чиста, ясна, як хрусталь, але трошки малокровна.


Примітки

Вперше надруковано в газ.: Діло, 1884 р., № 38, 31 березня (12 квітня), с. 3, за підп.: Мирон. Назву подаємо за вид.: Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 173.

Подається за першодруком.

Любек – північнонімецьке місто порт на Балтиці.

… ученого-геленіста Курція… – Курціус Ернст (1814–1896), німецький історик античності, археолог. Керівник розкопок в Олімпії (1875–1881). Головні роботи стосуються історії, топографії та археології Стародавньої Греції.

Баварський король Максиміліан II – Максиміліан Баварський (1573–1651), баварський герцог із 1597 р., курфюрст із 1623 р. Глава Католицької ліги 1609 р., проводив політику контрреформації. Автор цього феноменального коментаря Наталія Тодчук чомусь не замислилась над простим питанням: як князь, що жив у 17 ст., міг допомогти поету, який жив у 19 ст.? Насправді вона просто переплутала баварського курфюрста Максиміліана 2-го з баварським королем Максиміліаном 2-м (1811 – 1864). Франко мав на увазі цього останнього. «И красив я, лодыри, и умён… Только грамоте я не учён…» М. Ж., 26.09.2013 р.

Ленав – Ленау Ніколаус (літературний псевдонім Франца-Німбше-Солера фон Штреленау; 1802–1850) – австрійський поет-романтик, у творчості якого відбилися настрої австрійської демократії 1830–1840 рр.

Наталія Тодчук

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 116.