Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Історія

(1)  2  3

Алфавіт

Польське повстання в Галичині 1846 року ()

Життя Івана Федоровича і його часи ()

До історії руської церкви в послідніх часах Речі Посполитої Польської ()

Письмо Н. И. Костомарова к издателю «Колокола» с предисловием М. Драгоманова ()

Мозес Мендельзон – реформатор жидівський ()

Авгсбурзька «Allgemeine zeitung» про арешт Шевченка і тов[аришів] в р. 1847 ()

Поема про стан Галичини (1772-1809) ()

Із старих записок ()

До історії нашого відродження ()

Причинок до історії 1848 року ()

Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palastina ()

Задушні дні у Львові 1848 р. ()

Руська історична бібліотека ()

Летопись Подгорецкого монастыря ()

Дві унії ()

Півстоліття ()

Иосиф Шумлянский, последний православный епископ львовский и его «Метрика» ()

Поправки й додатки до споминів про Н. К. Сигиду ()

Вірша про барську конфедерацію ()

Матеріали і уваги до історії австро-руського відродження 1772 – 1848 ()

З історії Берестейського собору 1596 р. ()

Записка о состоянии Подолии в 1843 году ()

Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині ()

Йосиф Шумлянский, русский епископ львовский от г. 1667 до г. 1708 ()

Причинок до галицько-руської бібліографії 1848 – 1849 рр. ()

[Рец.] К. Харлампович. Острожская православная школа, историко-критический очерк ()

Хмельниччина 1648 – 1649 років у сучасних віршах ()

Граничний став ()

Йосиф Шумлянський, львівський єпископ 1668 – 1708 р., і заведення унії в Галичині ()

(1)  2  3