Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Смерть Олександра Лашкевича

Іван Франко

Олександр Лашкевич, український громадянин і редактор поважного історичного місячника «Киевская старина», помер минулої середи в Києві від апоплексичного удару на 47 році життя. Палкий український патріот, він усе життя працював для своєї вітчизни, особливо для підняття добробуту народу в його маєтностях.

Прийнявши 1888 року після Лебединцева видавництво «Киевской старины», єдиного органу, що репрезентував Україну в науці й літературі, не шкодував коштів і праці, аби підняти це видання на рівень його завдання, і справді спромігся виробити йому високе і почесне становище серед наукових видань, не лише російських, а й слов’янських загалом. А праця та була чимала, адже, окрім немалих коштів і матеріальних витрат, слід було вести тривалу війну з ідіотичною та підозріливою цензурою, потрібно було боротися за кожну, хоч трохи не археологічну, живішу статтю.

Не підлягає сумніву, що якраз ота виснажлива війна, яка минулого року дійшла аж до Петербурга, призвела насамперед до того, що цей палкий мужчина в розквіті сил і здоров’я передчасно зліг у домовині. Покійник і сам володів цінними зібраннями книг і старих документів і час від часу вміщував у «Киевской старине» чи невідомі матеріали, чи призабуті історичні праці. Вічна йому пам’ять!


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1889, № 321, 19 листопада, s. 2, без підпису і назви. Авторство: Павлик М. Спис творів Івана Франка… – С. 57; Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 216.

Подається за першодруком у перекладі.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 226.