Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Привітання М. Павликові]

Іван Франко

Високоповажний Пане, Товаришу!

Філологічна секція Наукового товариства імені Шевченка прилучається до ювілейного обходу Вашої 30-літньої літературної діяльності і, шануючи в Вас одного з перших піонерів поступового та народолюбного напряму в Галичині, неустрашеного і незломного борця за народні права, пильного робітника коло освідомлення народної маси та разом із тим свойого товариша на полі наукової роботи в Науковім товаристві імені Шевченка, бажає Вам здоров’я і сил до дальшої праці на хосен дорогої всім нам науки і на пожиток та славу нашого народу.


Примітки

Уперше надруковано у вид.: Ювілей 30-літньої діяльності Михаила Павлика (1874 – 1904). – Львів: Заходом Ювілейною комітету, 1905. – С. 41, без назви, за підп: За філологічну секцію Наукового Товариства ім. Шевченка Іван Франко, директор. Під назвою «[Привітання М. Павликові]» зафіксовано у вид.: Мороз М. О. Іван Франко. Бібліографія творів. – С. 340 (№ 3972).

Подається за першодруком.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 520.