Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Знадоби до вивчення мови
і етнографії українського народу

Іван Франко

За давніх літ уже занималося багато наших товаришів збиранням матеріалів етнографічних та язикових із уст народу по селах та містечках нашої Галичини. Матеріалу такого у нас назбиралося чимало, і впорядкований та виданий він міг би заповнити порядну книгу. Тільки ж упорядкування те вимагає багато часу і праці, а на видання в окремій книзі у нас і зовсім нема способу; так отже рішились ми печатати ті матеріали невеличкими кусниками в «Світі».

Нагуєвичі, дня 23 червня 1882 р.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Світ», за 1882 р.: І. «Дещо про шляхту ходачкову» – № 3 (15), с. 265 – 267; II. «Дещо про Борислав» – № 4-5 (16-17), с. 296 – 298; III. «Дещо про картоплю» – № 6-7 (18-19), с. 327 – 328; IV. «Суд громадський в селі Добрівлянах» – № 8-9 (20-21), с. 346 – 348. Дата в першодруку: «Нагуєвичі, дня 23 червня 1882 р.».

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 180 – 205.