Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] A. S. Petruszewicz. O pierwszym zawiązku familii u aryjskich narodów

Іван Франко

W szczególności u słowian na podstawie lingwistycznych badań. – Lwów. Z drukarni Instytutu Stauropigiańskiego pod zarządem M. Refcia. 1905, 8-ка, стор. 32 + 2.

Праця присвячена Володиславові Федоровичу. В брошурі насипано всяких принагідних, часом вірних, частіше фантастичних уваг de omnibus rebus et quibusdam aliis; до фантастичних належать власне ті, що мають творити основу брошури – про початки сім’ї у слов’ян і інших арійських народів.

На підставі своїх глибоких лінгвістичних дослідів о. Петрушевич дійшов до того, що для зав’язання сім’ї конечно потрібні були з самого початку муж і жінка. А ми й не знали!


Примітки

Вперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1905. – Т. 31. – Кн. 8. – С. 199 («Хроніка і бібліографія»), без підп. Авторство: Мороз А. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 340 (№ 3968).

Подається за першодруком.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 635.