Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Слов’янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер» (1893 р.)

Іван Франко – «Слов’янська взаємність…

Сторінка першодруку статті І. Франка
«Слов’янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер»
(«Народ», 1893 р., № 16)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 224 – 225.