Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Студії на полі карпаторуського письменства XVII – XVIII вв.» (1901 р.)

Іван Франко – «Студії на полі…

Перша сторінка статті І. Франка
«Студії на полі карпаторуського письменства XVII – XVIII вв.»

Відбиток із Записок Наукового товариства ім. Шевченка, 1901 р., т. 41. – 50 с.