Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Про Галицьку Русь

Іван Франко

Молодий київський учений п. К. Арабажин, автор виданої минулого року розвідки про Бродзінського, умістив у свіжо виданому VII томі «Енциклопедії» Брокгауза і Єфрона працю під назвою «Галицько-руський літературно-суспільний рух». Стаття опрацьована на основі чисельних російських і польських джерел і подає детальний образ праці галицьких русинів у царині літератури, суспільства і політики від кінця XVIII віку до сьогоднішнього дня. П[ан] Арабажин найдовше затримався над епохою «Русалки Дністрової», над 1848 роком і найновішими часами, т[ак] зв[аною] новою ерою, котра настала після започаткованої Ю. Романчуком угоди.


Примітки

Уперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1893, № 47, 15 лютого, s. 5, під назвою «О Rusi Halickiej», без підп. Авторство: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом, – Т. 7. – С. 172.

Подається за першодруком у перекладі.

Арабажин Костянтин Іванович (1866 – 1929) – український літературознавець, журналіст. Автор праць «Казимир Бродзинский и его литературная деятельность», «Исторические песни и думы» (1908), розвідок про Шевченка та ін.

«Енциклопедія» Брокгауза і Єфрона – російськомовний енциклопедичний словник, виданий у Петербурзі в 1890 – 1907 рр. видавничою фірмою «Брокгауз – Єфрон». Перше видання мало 86 томів.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 385.