Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Роман I. С. Тургенєва «Новь»

Іван Франко

Із усього, що проявила російська белетристика від нового року, найбільше уваги заслугує новий, давно заповіданий роман І. С. Тургенева «Новь» («Вестник Европы», январь и февраль, 1877) і «Дневник писателя», котрий видає автор Достоєвський місячними, невеличкими випусками.

Знаменитий романіст російський І. Тургенев задумав нарисувати широку картину із сучасного життя в Росії, де би представлявся рух соціалістичний теперішньої молодіжі. І дійсно, головними героями роману суть пропагандисти, як Нежданов, Соломій, Маркелов і др. Роман при своїм появленню розбудив численні толкування, а навіть щодо його стійності голошено найсуперечніші суди. Але коли скінчився, компетентна критика («Отечественные записки» і др.) висказала, що стійність його зовсім не першостепенна, як давніших тургенівських творів («Рудин», «Накануне» і др.). Розуміється, головна заслуга автора – трафне і вірне характеризування осіб, але нового слова автор в «Нови» не сказав. Живучи далеко від Росії, він не міг зжитися з тим життям, котре по його від’їзді закипіло в Росії, і, розуміється, не міг його відмалювати так вірно, як в попередніх величних картинах.

Взагалі, люди рудінського типу повторяються у Тургенева і в «Нови», під час коли в дійсності теперішня російська молодіж зовсім, або з малими виїмками, не належить до того типу. Але помимо всього того «Новь» остане навсегда одним із замітніших творів тургенівського пера, а тим більше, що появився в такім часі, в котрім найдоткливіше далася чути в Росії недостача сильних продуктивних талантів і ніяка показніша проява не підноситься понад сірий поровень рутинної, фейлетонної творчості.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Друг», 1877, № 3-4, с. 55, за підписом І. Ф.

Подається за першодруком.

… «Дневник писателя», котрий видає автор Достоєвський місячними, невеличкими випусками. – «Дневник писателя» Ф. М. Достоєвського, що спочатку (1873 – 1874) друкувався в монархічному журналі «Гражданин», пізніше (1876 – 1881) виходив окремими випусками.

… компетентна критика («Отечественные записки» і др.) висказала, що стійність його зовсім не першостепенна… – Йдеться про статтю М. Михайловського «Записки профана. «Новь». Роман в двух частях Ив. С. Тургенева («Вестник Европы», 1877, № 1 и 2)», надруковану в журналі «Отечественные записки», 1877, т. 230, № 2, с. 311 – 326.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 50.