Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Гомерова Одіссея

Іван Франко

Гекзаметром на мову українсько-руську перевіршував Петро Байда. Накладом редакції «Правди», Львів, 1889.

Під такою назвою, як окремий додаток до українського місячника «Правда», почав виходити перший повний переклад українською мовою шедевру грецької поезії – «Одіссеї» Гомера. Автором перекладу є п. Петро Ніщинський, невідомо, з якої причини схований за псевдонімом, бо ж деякі пісні з його перекладу «Одіссеї» були вже надруковані і в Росії, і в Австрії під його власним прізвищем.

Пан Ніщинський довгий час перебував у Греції, викладав по-грецьки в Афінському університеті, був учителем гімназії на острові Кіпрі і перекладав руське «Слово о полку Ігоря» на мову Гомера, отже, немає що і говорити, що його переклад мусить відзначатись розумінням мови і духу оригіналу. П. Ніщинський відомий також як непоганий знавець української мови, а все це разом створює основу того, що його переклад міг бути справді мистецьким.

Міг бути… але, на жаль, не є ним у такій мірі, як ми могли б того сподіватися, і в основному з причини недбальства або поспіху перекладача. Поетична форма перекладу дуже кульгає, маємо там багато кривих гекзаметрів, які налічують лише по 5 стоп, зате в інших є їх по 7; зустрічаємо безліч невдалих висловів, русизмів і полонізмів, яких при стараннішій перевірці рукопису можна було легко уникнути. Це, однак, не дуже важливі недоліки, ми відзначаємо їх лише як memento редакції, щоб при друкуванні дальших частин звертала більшу увагу на форму і по можливості правила її, а тоді цей переклад буде однією з найгарніших окрас української літератури.


Примітки

Вперше під назвою «Homerowa Odysseja, heksametrom na mowu ukrainsko-rusku perewirszowaw Petro Bajda» надруковано польською мовою в газ. «Kurjer Lwowski», 1889 р., 10 липня, с. 5. Підпис: Iw. Fr.

Подається в перекладі за першодруком.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 27, с. 337.