Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Лев Толстой

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. «Kurjer Lwowski», 1892, № 71, 11 березня, с. 2 – 3; № 72, 12 березня, с. 2–3; № 73, 13 березня, с. 2 – 3; № 76, 16 березня, с. 2 – 4; № 78, 18 березня, с. 2 – 3 і № 79, 19 березня, с. 2 – 3, під заголовком «Lew Tołstoj».

Подається за першодруком в українському перекладі. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви. У Франка розділи мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 28, с. 223 – 250.