Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Другий випуск руської бібліографії

Іван Франко

Другий випуск руської бібліографії п. Левицького, про перший випуск якої у свій час ми подавали коротке повідомлення, вийшов цими днями з друку обсягом 3-х аркушів великої 4-ки і охоплює час від 1844 до 1849 року (цей рік ще не закінчений). Вже з тієї обставини, що перший випуск такого ж обсягу охоплював час від 1801 до 1843 року включно, тобто 43 роки, а другий, навіть при найтіснішому друкові зміг охопити неповних шість років, можна зробити висновок про відносно значний розвиток руської літератури того часу.

І справді, той час, а особливо роки 1848 і 1849, являє собою добу першого загального українського руху, великого пробудження насамперед руської публіцистики і полеміки про екзистенцію руської народності. І справді, на самий 1848 рік у бібліографії п. Левицького припадає майже 200 номерів, хоча рік той не видав ані одної речі, яка б мала вартість в руській літературі. Віднаходимо тут багатство відозв, маніфестів, оголошень, полемічних і апологетичних листівок, що їх нагромадив автор із воістину мурашиною старанністю і терпеливістю. Є тут записані промови руських послів у віденському Сеймі, чисельні руські статті і документи, вміщені в польських і німецьких часописах. Увійшли сюди також усі твори, написані поляками руською мовою, і цікава річ і – деякі з них, як наприклад Б. Щуцький, пишуть далекої кращою, живішою і чистішою народною мовою, ніж самі тодішні українці. Метод автора «Бібліографії» і друкарський бік видання заслуговують на найвищу похвалу.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ.: Kurjer Lwowski, 1887, № 331, 29 листопада, s. 4, під назвою «Drugi zeszyt bibliografii ruskiej», за підп.: І. Fr.

Подається за першодруком у перекладі.

Щуцький Валтазар – псевдонім Каспера Ценглевича.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 197.