Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Неначе з «Енеїди»

Іван Франко

Поміщена під сим заголовком у IV кн[ижці] нашого «Вісника» вірша через недогляд при коректі вийшла без доданої до неї уваги і може бути причиною деякого непорозуміння. Отже, редакція, друкуючи сю віршу, додала до неї ось яку увагу:

«Сю віршу надіслано нам із Полтавщини, із сфер, які звичайно небагато хочуть знати про українську мову, про Котляревського з його «Енеїдою» та взагалі про всю українську справу. Торічні селянські розрухи та їх нелюдське усмирения харківським губернатором кн. Смоленським заставили декого з тих панів почухатися там, де їх не свербіло та й засміятися на кутні зуби, щоб хоч жартливою міною замаскувати те ніякове почуття, яке викликала їх кастова політика в тій трагедії.

«», – казав колись Шевченко; а у тих панів подрав, мабуть, поза шкірою мороз, та не збудив у головах розуму, але їм відригнулася гумористикою à la Котляревський. І се добре. Кажуть, що москаля пошкрябай, то покажеться татарин. Отже, нашого полтавського панка пошкрябай по сумлінні, то й показується карикатура Котляревського. Скільки-то ще шкрябання потрібно, щоб у нього виступили Шевченкові сльози?»


Примітки

Вперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1903. – Т. 22. – Кн. 5. – С 155 – 156 («Хроніка і бібліографія»), за підп.: І. Ф.

Подається за першодруком.

Поміщена під сим заголовком у IV кн[ижці] нашого «Вісника» вірша… – Йдеться про вірш «Неначе з “Енеїди” (Про селянські розрухи на Україні)» (ЛНВ. – 1903. – Т. 22. – Кн. 4. – С. 1 – 3, без підп.).

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 405.