Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Boa constrictor (1907 р.)

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Громадський друг», 1878, № 2, с. 98 – 109, та збірках «Дзвін», с. 187 – 202, і «Молот», с. 39 – 62. 1884 р. у доопрацьованому вигляді повість вийшла у Львові окремою книжкою.

У 1905 – 1907 рр. І. Франко докорінно переробив повість створивши нову її редакцію. Вона вийшла окремою книжкою: Іван Франко. Boa constrictor. Нове, перероблене видання. Львів, 1907.

У другій редакції І. Франко значно розширив твір. Докладніше змальовано дитинство Германа, введено образ Вольфа, з яким Герман зайнявся гендлярством, зовсім інакше подано образ Рифки та її сім’ї, одруження Германа; їх син тут зветься не Готліб, а Дувідко, відсутня сцена, де Готліб душить батька. Знято також розповідь про Івана Півторака та його сім’ю. Інше й закінчення повісті – Герман гине від випадкового вибуху у штольні.

В архіві І. Франка (№ 334) зберігається частина автографа другої редакції повісті (6 аркушів) – уривки третього і четвертого розділів. Текст автографа і видання збігається.

Подається за виданням 1907 р.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 22, с. 109 – 207.