Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Наше теперішнє положення

Іван Франко


Примітки

Вперше без підпису надруковано в газ. «Діло», 1883, 17 лютого (1 березня), 22 лютого (6 березня), 26 лютого (10 березня).

Подається за першодруком. У нашому е-перевиданні розділам повісті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1985 р., т. 46, ч. 1, с. 306 – 322.