Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Франко і Крим

Антон Божук

У 1900 р. на сторінках «Записок наукового товариства імені Шевченка» [т. 34, c. 7-8], що виходили у Львові, з’явилася нотатка Івана Франка «До історії вірші на Вкраїні». Видатний український письменник і дослідник у невеличкому повідомленні висловив намір подальшого видання антології «колись знехтуваних безіменних» українських віршів. За його словами, зацікавлення цими творами серед дослідників оживилося у зв’язку з сотими роковинами першого видання «Енеїди» Котляревського.

До першої спроби систематичного зведення текстів вдався ще Михайло Драгоманов у львівському часописі «Житє і слово» у 1894 р., вказуючи на важливість зібрання та історико-літературного дослідження віршів для розуміння духовного життя України «в переддень її національного відродження». Поодинокі публікації давньої української поезії почалися ще в петербурзькій «Основі» у 1861 р. й продовжилися в часописі «Киевская старина».

«Багатство рукописних або живих ще досі в людській пам’яті віршів досі далеко не вичерпане. Треба сказати, що систематичне і з науковою критикою оброблене видання всього опублікованого, а також пошук тих незчисленних рукописних співаників, які переписувалися так пильно нашими батьками і дідами, – це один з цінних елементів української літературної історії», –

писав Франко.

На початок здійснення свого проекту він оприлюднив два вірші (наводяться далі), отримані ще у 1899 р. від добродія Олександра Щавинського з Сімферополя: той вивчив їх іще малим у 1858 – 1861 рр. з рукописної збірки домового вчителя Олександра Мацієвського в селі Феліксіївці Липовецького повіту на Київщині і передав з пам’яті. Судячи з мови, Франко дійшов з висновку, що це вірші не одного автора: перший складений, скоріш за все, на Поділлі, «близько галицької границі», а другий на Київщині.

Дата написання творів невідома, проте очевидно, що перший, «Вірша про Адамів гріх» [с. 8 – 10], був написаний перед скасуванням кріпаччини в Російській імперії у 1861 р., а другий – інтермедія «Празник в селі Перемиськім» [с. 10-14] – безпосередньо після скасування кріпацтва. Деінде бракує рядків, хоча загалом обидва вірші збережені добре. «Друкуючи, ми зміняємо трохи правопис і ставимо інтерпункцію (пунктуацію – авт.), бо в доставленому нам рукописі її зовсім нема», – зазначав Франко. Ця публікація є одним із прямих свідчень про те, що в Криму наприкінці ХІХ ст. мешкали люди, які зберігали в пам’яті здобутки української національної старожитної культури і переймалися їхнім збереженням, задля чого встановлювали зв’язки з культурними діячами материкової України.

Також можна додати, що в 1914 р. в № 51 сімферопольського наукового часопису «Известия Таврической ученой архивной комиссии» було надруковано написаний ще у 1908 р. критико-бібліографічний відгук еллініста Дмитра Спірідонова на дослідження Івана Франка «Святий Климент у Корсуні. Причинок до історії старохристиянської легенди» [с. 259 – 279], яке було видане у 1902-1905 рр. у Львові у семитомних «Записках Наукового Товариства Шевченка», а 1906 р. вийшло окремою книгою.

Вірша про Адамів гріх

Христос воскрес, батьку милий,

Святки нам настали,

Щобисьте ці cпровадили

І других діждали

В щасті і в здоров’ї,

З жінкою, з дітками,

З родинкою і приятелями.

Але нема в тім користи

Празниками писать листи;

Найлуче мені здається,

Коли родина збереться.

Але я з Божої волі

Дождався такої долі,

Що ні воза, ні скотинки,

Щоб поїхать до родинки.

Де кого здибаю, та й питаю,

І сам такі глузди маю,

Що не міг я розсудити,

Що за причина і час,

Щоб гарненько в світі жити

[Не мож] Всякому із нас.

Той, що з плугом в поле ходит,

Та й земля єму не родит:

Жалується справедливо,

А[ле], може, і не диво.

Де щасливого глядіти!

І тії, що учать чужії діти –

Нема щастя ні одному,

Нї писарю, ні економу.

Поки ще не на бурку ,

Ще нічого, бо то бач,

Мужичок принесе курку,

А щопразника й калач.

Але нехай-но єго відправлять,

Тоді лихо і біда,

Тоді єго всі оставлять,

Навіть і пастух покида.

Та і панки-неборачки,

Що села мають,

З бідою навкулачки

Б’ються, що аж пріють.

Як я мав лягти спати,

То, взявши Біблію в руки, став читати,

І розвідався аж там,

Для чого біда всім нам.

І так Бог знає скільки тому літ,

Як Бог сотворив світ, –

Час тому дуже далекий,

Іначе жиди кажуть, а іначе греки,

А не знать, чий правдивий лік,

Бо то сталось не торік,

А вже тому кілька тисяч літ, –

А в Біблії так стоїть:

Що Бог мав шість день роботу,

Творя небо, землю й воду,

А до них ріжнього роду.

А як оце все скінчив,

То сьомого дня спочив.

Глянув Бог, земля велика,

Але пуста і ще дика.

То прийшло Богові захотіти

Чоловіка сотворити.

Кинувся Він сей години,

Замісив з водою глини,

Зліпив чоловіче тіло,

Хухнув в нього, а воно й ожило.

Адам кинувся тай злякався,

Що не знає, відкіль взявся.

Розглядався сям то там,

А не побачив нікого такого як сам.

Аж раз ходячи струдившись,

Наївшися і напившись,

І десь то змучаний був,

Бо скоро під деревом ліг,

Від сна здержатись не міг

Аж захрапав, так заснув.

Прийшов до него Бог; Він бачив з неба,

Чого Адамові треба,

Та й взяв ребро з лівого боку,

І чудом Божого слова

Стала із ребра, нівроку,

Жінка гарна і здорова.

Адам кинувся і бачить,

І думає, що це значить,

Що перед ним з доброго дива

Стоїть жінка чорнобрива.

Аж тут їм Бог показався

І так до них відізвався:

«Слухайте! памятайте ся любить,

В парі в згоді разом жить!

От ваше діло –

Бо вас двоє, а одно тіло:

Їжте все по вашій волі;

Що є в саду і на полі,

Тільки з дерева одного

Вісти доброго і злого […]

Бо як з’їсте, я пізнаю,

Прожену навіки з раю».

Рай, се місце серед світа,

В ньому так, як серед літа,

Квітки цвіли як розвились,

І всі овощі родились.

Була-ж там всяка рослина […]

Все придбала милость Божа:

Були яблука і груші,

Черемшина, полуниці, бриндуші

І вода погожа.

Лиш би тілько тихо жить,

Одну заповідь хранить,

А не грішить не знать на що!

Люди винять хитрость вражу,

А я таки правду скажу,

Що чоловік сам ледащо.

Правда, там припадок стався,

Що диявіл замішався,

Бо було єму не в смак,

Що люди щасливі так.

Він те пізнав, що подужа

Швидше жінку, як мужа, –

То приняв постать вужеву

І став намовляти Єву:

«Не вірте ви, добрі люде,

Що Бог теє знати буде!

Покушати не зашкодить

Усего, що сей сад родить.

От овощі їсте много,

А ручаюся вам сміло,

Що і жадне з вас ніколи

Так смачного ще не їло».

Єва жінка однака,

Як і з наших тепер всяка,

Лехковірна і ласкава,

А найгірше що цікава.

Прийшла до Адама мужа

І каже, що чула від вужа.

Запрещена вещ лакома.

Не хотів зразу муж сірома,

Але як стала єго вмовляти,

Просити і цілувати,

Адамок то й роздобрухав,

Бо добре з собою жили, –

Жіночки своєї послухав,

Та й обоє согрішили.

Аж тут Бог вступив до раю,

Крикнув: «Адаме, согрішив-ись, я вже знаю!»

Адам бідний завстидався

Та й в гущавину сховався.

Не розпитувався їх Бог много,

Признались бідні до всього,

Мусіли вони признати,

Щоб пред Богом не збрехати.

Тоді Господь рек до вужа:

«Згубив-ись жінку і мужа.

Будь проклят, в землю ховайся

І на череві повзайся!»

«Ти, Єва, дознаєш бід:

Будеш діти родити в болі,

Залежать від мужа волі,

І цілий твій жіночий рід».

Адаму рек ці слова:

«Тебе недоля жде нова:

Сей час вітціль уступай!

Не для вас тепера рай.

Іди собі куда хоч,

Тепер всім ся заклопоч

І тверду землю копай.

Перейде ж на тебе годинонька нещаслива,

Будеш ти працювать,

Аж з тя піт буде ся ллять,

А бур’ян уродить нива.

І жизнь твоя буде сам труд,

Аж смерть скінчить врем’я бід».

Як я цього дочитався,

То і зараз догадався,

І аж тут напав на слід,

Для чого так ся судить,

Відкіль Єва, перва мама,

Первого батька Адама

На дурнеє підвела.

Та простім їм, батьку милий!

І ми, може, б так зробили,

Бо то від віка до віка

Кортить біда чоловіка.

Шанувавши Божу волю,

Терпім, як можна, недолю.

Як Бог дасть, то й ще зійдемся,

Разом з’їмо і нап’ємся.

В бали не вдаваймось!

Може, луччий прийде час,

Та й на світі спогадаймо,

Що бідніші є від нас.

Празник в селі Перемиськім

Хата старости.

Староста

(до жінки).

Жінко Химо, чепурухо, мабуть ти забула,

Що завтра в нас празник, а ти й ноги загнула.

Кинься швидко до роботи, щоб було доволі

Ковбас, м’яса, пампушок та ще й бараболі!

Я тимчасом кабана в лоб, м’ясо порубаю,

Сало в бодню на замок, а горілку маю.

Жінка.

Чи ти п’яний, чоловіче? Празник завтра в нас пісний,

А я риби наварила, та може буде волосний.

Староста.

Чи буде, чи не буде, а треба попросити,

Бо як мені без него, то не можна жити.

Добре бути старостою, де є добрі люде,

Але як межи цими, то й дідько не буде.

Побіжи- но, жінко, до Платона брата,

Нехай мені позове Марка кандидата.

(Жінка виходить, а за нею староста і сідає коло хати).

Марко кандидат

(письменний, підходить і рече до старости).

Помагайбі, батьку!

Чи здіймати шапку?

Староста.

Близько стоїш коло хати,

То треба шапку здіймати.

Марко кандидат.

А що більше, батьку, маєте казати?

Староста.

Я хотів би до волосного письмо написати.

Марко кандидат.

Оце й я добре догадався,

Що й зовсім зібрався:

Взяв чорнило і перо,

Що під лавкою цвіло;

Тільки паперу не стало,

Є шматочок, але буде мало.

Староста.

А де ж той папір?

Марко кандидат.

А тут у мене в кишені.

Староста.

Ну, напишем на ремені.

Ось і фашія ременю,

Я заплатив четвертак, –

Тепер бери перо в жменю

І пиши до него так.

Письмо.

Добридень Вам, батьку, ми в сусідстві близькім;

Бо не дальше як гін двоє волость з Перемиським;

Так як в єдній хаті, тільки за стіною,

То не більше раз ступити одною ногою.

Прибувай же, батьку, до нас на гостину,

Сегодня в нас празник, я зібрав родину;

Прибувай же батьку, всі на тебе ждуть,

Голодні сидять, горілки не п’ють.

Волосний

(приходить, шапка гостра ковпаком, не проста).

Входить в хату, головою киває,

Але шапки не знімає.

А чого? Всі догадались,

І на ноги позривались;

Тоді він шапку здіймає

І з празником поздоровляє.

Староста

(до Волосного).

Спасибі, спасибі Вам, батьку, що не одказались,

І на мою просьбу до нас присотались.

А ви, люде добрі, вдарте чолом,

Бо це наш начальник, треба вам честь знати!

(Всі підходять до рук волосного

І стали його в руки цілувати).

Волосний.

Спасибі, спасибі, величай вас Боже!

(та й до старости).

А ти, дядьку Семене, наливай небоже!

Бо того я гнався до тебе умисне,

Нехай же ця сивуха на столі не кисне.

Староста.

За здоров’я, батьку! До дна вихиляю.

Волосний.

Наливай, Семене, і я не звиляю.

Тепер при цім ділі я хотів би знати,

Що тут у твоїм селі доброго чувати?

Чи слухають люде, панам відробляють,

Що до них належить, або може лають?

А як знаєш, оце все збереться,

То тільки на моїх плечах обіпреться.

Бо, правда сказати, тепер добрих мало,

Все на пакість роблять, аби панське пропало.

Староста.

Оце добре, батьку, що тілько гадаєш;

Є люде всякі, як сам добре знаєш.

А що в нас в Перемиськім, то правда сказати,

Нема і одного, щоб за лоб не взяти;

Не хотять робити, тільки панів лають,

Що пани самі і свиней заганяють.

Сусіда Селифонт

(з боку).

Ми їм довше пасли, нехай нам відпасають.

Волосний.

А ти як це слово так смієш казати?

(та й до старости)

Дай єму по морді та й вижени з хати!

Така благодарность тому, з кого жити,

Із чиєї ласки є що їсти й пити!

Маєш хату, худібки доволі,

На городі капуста, гуком бараболі;

Біб, цибуля, все то можеш мати,

Часник, редька і все коло хати;

Часом і бруква родить і не без квасолі,

А чого не щитаєш, що маєш на полі?

На ниві пшениця, жито доспіває,

Ячмінь в копах, а гречка чекає.

А як усе позбираєш,

То берешся возити і в стіжки складаєш,

А по добрій погоді в гарман вистеляєш;

Зерно звіяв, зміряв, в мішки набиваєш,

На ярмарок вивозиш, та й гроші щитаєш.

Чого ж тобі треба, бісяча коросто?

Я знаю: посторонка, та й на вербу просто!

То ти хочеш з панами разом свині пасти?

О, брешеш, собако, можеш пропасти.

Селифонт.

Прости мені, батьку, цю мою провину,

Більше того не буде, кленусь на дитину.

Волосний.

Кленись на дитину і на всю родину,

Аж тоді подарую, як обдеру спину.

Селифонт.

А може, батьку, приймеш од людей поруку?

Волосний.

Оце тільки їдно, що війде за штуку.

А першої поруки старости чекаю.

Староста.

Є у мене собака по прозванії Гонта,

Швидше за него поручусь, як за Селифонта.

Волосний.

І це добра пісня, нема що казати,

Чи треба луччої поруки шукати.

А вже правда прийшла як із неба,

Що єго до зборні узяти потреба,

А після по закону будемо судити,

Скільки єму потреба у шкуру вліпити.

Тепер по цій мові напиймося квасу,

Та й бувайте здорові, бо не маю часу.

2 червня 2020 р.

Антон Божук – кандидат філологічних наук, викладач кафедри україністики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця