Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Гесіод і його твори

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано у виданні: «Літературна спадщина. Т. 2. Іван Франко», с. 74 – 137. Уривок «Щит Ахілла» (переклад з «Іліади» Гомера) опубликовано у кн.: Іван Франко. Твори в двадцяти томах. Т. 15. К., Держлітвидав України, 1955, с. 5 – 8.

Подається за рукописом Андрія Франка (№ 415, с. 1 – 35) з правками І. Франка, зробленими в останні роки життя.

Гесіод жив, імовірно, у VIII ст. до н. е. в Беотії, в Середній Греції, займався сільським господарством, був жерцем муз і складав поетичні твори, з яких збереглися до нашого часу «Діла й дні», «Теогонія», «Щит Геракла». Він перший у давньогрецькій літературі виразив соціальний протест проти свавілля аристократів із позицій сільської бідноти.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 8, с. 289 – 356.