Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Вечір! Вечір! Сонце сіло…»

Іван Франко

Вечір! Вечір! Сонце сіло, –

Вже в касарні гет стемніло, –

Чорна пітьма налягає,

Крик і гамір утихає.

Полягали, сп’ят рекрути,

Тільки я не можу вснути.

В тілі ще тремтит утома, –

Гадка… гадка гостит дома,

Там, де братя рідні, милі

Також том’ятся в тій хвилі

Над роботою тяжкою

І не знают супокою.

Сумно, важко… Сп’ят рекрути,

Тільки рівний віддих чути,

Та часом хтось зойкне тихо, –

Певно, в сні муштруєсь лихо!..

Втім в куті десь за стіною

Голос чути там за мною,

Тихий-тихий, мов повитий,

А несмілий, мов прибитий,

А жалібний, мов в тривозі,

Чистий, мов дитинні сльози.

«Плине качур по Дунаю,

Дай ми Боже, що думаю!

Я думаю вандрувати, –

Жаль ми роду покидати.

Не так роду, – матіноньки,

Що нас мала три синоньки,

Що нас мала, згодувала,

Щастя-долі не вгадала…»


Примітки

Вперше частину цього твору опубліковано у т. 2 Зібрання творів, с. 453 (у розділі «Уривки»).

«Вечір! Вечір! Сонце сіло…»…

Зберігся автограф цього твору – у зошиті № 214, с. 118 – 119 з початку. У першодрукові наведено лише сторінку 118 автографа. Упорядники 50-томника не зауважили закінчення цього твору на с. 119, де міститься уривок (початок) пісні «Плине качур по Дунаю…» Саме цю пісню, за сюжетом твору, тихо наспівує рекрут; на факт звучання пісні вказують авторські слова третьої строфи твору («…в куті десь під стіною Чути голос там за мною…»). Слова цієї народної пісні імпліковано у текст оригінального поетичного твору, якому вони, зрештою, й надають смислової завершеності.

Те, що уривок пісні органічно входить до складу твору, а не є звичайним фольклорним записом, засвідчує, по-перше, наведення лише восьми перших рядків пісні (яких є достатньо для окреслення ситуації героя, котрий цю пісню виспівує), тоді як Франкові вона була відома в повному обсязі (записана ще 1880 р., збереглися три її записи Франком, див.: Народні пісні в записах Івана Франка / Упоряд. О.І. Дея. – К., 1981. – С. 218 – 219, 313), по-друге, відносною жанровою витриманістю тієї частини рукопису, де міститься даний вірш (а саме – призначення її для оригінальної й перекладної поетичної творчості), по-третє, графічним оформленням цього уривка з пісні (його взято в лапки, в кінці поставлено три крапки).

Пісня «Плине качур по Дунаю…» належала, очевидно, до улюблених Франкових пісень. Саме цей її фрагмент, який наведено у даному віршеві, письменник цитує й пізніше – в оповіданні «Дріада», 1905 (викроєне з певними змінами із незакінченої повісті «Не спитавши броду», 1886, у тексті якої героїня співає інші строфи пісні).

У повному обсязі твір друкується вперше, за вказаним автографом.

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 52, с. 117 – 118.