Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Д. Б.

Іван Франко

Я стовп, поставлений на роздорожжю

На прастарих України полях,

Взад і вперед показую я шлях,

А сам ні кроку поступить не можу.


Примітки

Вперше надруковано у кн.: Твори, т. 13, с. 326. Подається за автографом (ф. 3, № 243). Датується умовно.

Д. Б. – мабуть, Богдан Дідицький, що в 1906 р. видав спогади «Своє – життєвії записки».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 3, с. 363.