Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

28

Іван Франко

Хто з всіми добрий хоче буть,

Той швидко втратить добрий путь.

Не може при добрі той жить,

Хто хоче злу й добру служить.

Бо хтівши догодить обом.

Він швидко стане зла рабом.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Житє і слово», 1895 р., кн. 3, с. 323, під спільним заголовком «Із чужих квітників. Із Ізмарагда».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 2, с. 204.