Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

До біографії О. Федьковича

Іван Франко

Несподівана смерть славного буковинського поета і повістяра Осипа Федьковича викликала зовсім природне бажання – пізнати ближче його життя. Цінні причинки до біографії покійника подали д. Т. Ревакович і о. Е. Цурковський в 1 і 8 н[оме]рах сьогорічної «Зорі» [В 2 н[оме]рі «Зорі» надрукована «непечатана», як думає редакція, поезія Федьковича «Лореляй». В поезії тій непечатаний справді один тільки титул, котрий не походить від Федьковича. Ціла ж поезія з автографа Федьковича надрукована була в «Зорі», 1886 р., ч. 17, стор. 283 під заголовком «Сокільська княгиня» – Прим. І. Франка], де також (в номері 11) д-р Ом. Огоновський в своїй «Історії літератури руської» почав друкувати трохи обширнішу життєпись і характеристику Федьковича.

В тій старанно зложеній роботі наводить д-р Огоновський важні автобіографічні уступи з листу Федьковича до о. Данила Танячкевича, писаного буцімто в р[оці] 1874. Лист сей, по моїй думці справді важний документ для життєписі й характеристики покійного поета, тому-то, посідаючи його повну й докладну копію, я подаю його до прилюдної відомости. Та поперед усього вважаю потрібним сказати кілька слів про його оригінал і про час його написання.

Оригінал сього листа (два аркуші листового паперу) бачив я в р. 1884 в руках д. Омеляна Константиновича, тоді питомця духовної семинарії Львівської, котрий найшов його, мабуть, між паперами свого покійного батька, що свого часу товаришував в семінарії з о. Танячкевичем. Д[обродій] Ом. Константинович показував той лист також д-ру Огоновському. Лист був без дати і без коверти; котрі уступи навели д-ра Огоновського на догад, що лист писаний був в р. 1874 – не берусь догадуватись. З цілого змісту листа, а особливо з першого уступу видно, що лист писаний тоді, коли Федькович служив в війську, а з дати його недуги, про котру пише, виходить зовсім ясно, що пише він з Семигороду в перших місяцях 1863 року. Ось дослівний текст сього листа з задержанням його правописі. В дальших номерах «Товариша» подамо ще кілька листів Федьковича з пізнішого трохи часу і деякі инші матеріяли, що можуть пригодитися його біографові.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Товариш, 1888 р., № 1, с. 110, за підп.: Ів. Франко.

Подається за першодруком.

Ревакович Тит Іванович (1846 – 1919) – український громадський діяч, публіцист. Статтю Т. Реваковича «Причинки до біографії Осипа Федьковича» було надруковано в журн.: Зоря. – 1888. – № 2. – С. 35 – 36.

Цурковський Євстахій (1847 – 1925) – галицький громадсько-політичний і освітній діяч, греко-католицький священик (довголітній парох с. Настанова Тернопільського повіту), один із засновників Національно-демократичної партії, почесний член товариства «Просвіта», політичний та освітній організатор Тернопільщини, співробітник газет «Діло» й «Нива».

Танячкевич Данило Іванович (1842 – 1906) – український публіцист і громадський діяч; священик.

Константинович Омелян – знайомий І. Франка, учасник студентської мандрівки молоді 1884 р., в якій брав участь І. Франко.

В дальших номерах «Товариша»… – Ці плани не було здійснено, бо вийшов лише один номер журналу.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 199 – 200.