Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Листи Ю. Федьковича до А. Кобилянського 1861 р.

Іван Франко

Початок 1860-тих років показує нам Федьковича в повнім розцвіті фізичних і духових сил. Хоча військова служба його не вдоволяє, та проте, дає йому багато імпульсів до думання і до поетичної творчости. От тим-то всякий новий матеріял до його біографії і характеристики, який нам прибуває з того часу, причинюєсь до поглиблення і розширення наших відомостів про поета, робить нам більше зрозумілими його твори, ріднішою і симпатичнішою його оригінальну і незвичайну особу.

В ряді тих матеріялів, надіємось, не остатнє місце займуть і слідуючі листи, достарчені нам ласкаво д-ром А. Кобилянським, першим із русинів, що зблизився до Федьковича і мав на нього немалий вплив не тільки тим, що звернув його на стежку національну, русько-українську, але й тим, що допомагав його думкам і поглядам вибитись на ширше поле європейського гуманізму, під котрого стягом Федькович, помимо всіх пізніших збочень і декаденцій, все-таки витривав аж до смерти. Лишаючи будущому біографові поета визискання всіх біографічних і психологічних подробиць, які містяться в отсих листах, подаємо поки що текст їх без ніякої зміни, складаючи при тій нагоді д-ру А. Кобилянському щиру подяку за уділення нам їх для опубліковання.


Примітки

Вперше надруковано в журн. Житє і слово, 1895 р., т. 3, кн. 1, с. 13, під рубрикою «Із переписки наших літературних і політичних діячів», за підп.: Ред. (І. Франко був редактором «Житя і слова»). І. Франкові належить і упорядкування до друку листів (С. 13 – 19).

Подається за першодруком.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 608 – 609.