Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

40-ві роковини вродин Я.-С. Махара

Іван Франко

Празький тижневик «Zlatá Praha» підносить, що з початком сього року закінчилося 40 літ життя визначного чеського поета Я.-С. Махара, і подає при тім дуже симпатичну оцінку його літературної діяльності.

Ян-Сватоплук Махар уродився 29 січня 1864 р. в Коліні над Лабою, свої твори почав друкувати 1882 р., а 1887 видав першу збірку своїх віршів п[ід] з[аголовком] «Confiteor». Крім цілого ряду поетичних писань високої стійності, видав недавно двотомові спогади п[ід] з[аголовком] «Confesi literata», які «Zl[atá] Pr[aha]» називає унікатом у новій чеській літературі і в яких змальовано дуже живо молоді літа й духовий розвій симпатичного поета.

Додамо від себе, що д. Махар знає потрохи й Галичину, бо, служачи в війську, пробував якийсь час у Перемишлі, а в своїй віршовій збірці «Výlet na Krym» дав прегарну поетичну характеристику Галичини. Дещо з його творів було перекладено на нашу мову автором отсих рядків та д. О. Луцьким. Постійно живе д. Махар у Відні.


Примітки

Вперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1904. – Т. 25. – Кн. 3. – С. 186 – 187 («Хроніка і бібліографія»), за підп: Ів. Фр. Друкувалося у вид.: Зв’язки Івана Франка з чехами і словаками. – Братислава, 1957. – С 335.

Подається за першодруком.

«Zlatá Praha» – ілюстрований журнал, який виходив щотижня у Празі 1884 – 1930 рр.

Махар Йозеф-Сватоплук (1864 – 1942) – чеський поет і публіцист, автор віршованого роману «Магдалена» (1895). І. Франко помилково вжив назву імені Махара – Ян-Сватоплук.

Колін над Лабою – місто у центральній частині Чехії, розташоване біля ріки Лаба неподалік міст Прага, Пардубіце, Градець-Кралове.

…д. Махар… дав прегарну поетичну характеристику Галичини. – Йдеться про поетичну збірку Й.-С. Махара «Výlet na Krym» (Прага, 1900). Примірник цієї книжки з дарчим написом автора «D-ru Ivanu Frankkovi, poctovi a bojovniku, s přatelským pozdravem. Machar. Ve Vidni, 30/7, 1900» – знаходиться в бібліотеці І. Франка (№ 5966). І. Франко переклав уривок «Літом через Галичину» («Letem přez Halič») (Вітчизна. – 1956. – № І. – С. 159), вірш «Оріанда» («Oreanda») (ЛНВ. – 1905. – Т. 30. – Кн. 4. – С. 94 – 95), високо поціновуючи «отсей прегарний вірш Й.-С. Махара, написании ще 1899 р.» (Там само. – С. 94).

Дещо з його творів було перекладено на нашу мову автором отсих рядків… – На час публікації статті про Махара (березень 1904 р.) надруковано два Франкові переклади творів чеського поета: уривків з поеми «Магдалена», поданих як ілюстративний матеріал до її критичного аналізу у Франкової статті "З нової чеської літератури ("Magdalena", napsal J.S.Machar. V Praze. 1894)" (Житє і слово. – 1895. – Т.4. – Кн. 5. – С. 306-312; Кн. 6. – С. 463-471), а також вірша «Гусова мати» (ЛНВ. – 1898. – Т. 1. – Кн. 3. – С. 329-332).

Луцький Остап Михайлович (1883 – 1941) – український поет, належав до модерністського літературного угруповання «Молода муза». Переклав поетичні твори Махара «Наполеон» (ЛНВ. – 1902. – Т. 19. – Кн. 7. – С. 86 – 88), «Нерон» (ЛНВ. – 1922. – Т. 76. – Кн. 2. – С. 212 – 213).

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 437.