Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Альберт Шефле

Іван Франко

При кінці грудня вмер у Тюбінгені Альберт Шефле, бувший австрійський міністр фінансів у міністерстві Гогенварта і один із видавців звісної «Zeitschrift für Staatswissenschaft».

Із його писань найважніші «Kapitalismus und Socialismus» та «Bau und Leben des socialen Körpers». Найголосніша була його брошура «Quintessenz des Socialismus», що була колись у Павликовім «Громадськім друзі» перекладена й на нашу мову. В «Правді» 1899 р. був надрукований переклад його іншої брошури «Aussichtlosigkeit des Socialismus».


Примітки

Уперше надруковано в журн.: ЛНВ. – 1904. – Т. 25. – Кн. 1. – С. 63 («Хроніка і бібліографія», рубрика «IV. Некрологи»), за підп: Ів. Фр.

Подається за першодруком.

Шефле Альберт-Еберхард (1831 – 1903) – німецький соціолог.

…«Zeitschrift für Staatswissenschaft»... – Часопис загальної серії наук про державу «Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft», який виходив у німецькому місті Тюбінген у 1844 – 1914 рр.

Андрій Франко

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 428.