Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

11.12.1886 р. До Н. І. Кобринської

Львів Львів, д[ня] 11.XII 1886

Шановна пані!

Даруйте, що аж тепер відзиваюсь до Вас в справі мого «Поступу». Я вислав Вам 5 прим[ірників] проспекту в листі, не знаю, чи Ви дістали їх, а коли дістали, то будьте ласкаві осторожно з ними поступати, бо проспект зістав сконфіскований (сам не знаю за що).

В тяжких обставинах приступаю я до видання «Поступу». У Львові всі старші українофіли виступають против мене і раді б, якби ніякого поступу й на світі не було. Сам я не знаю, чи і о кілько можу на кого-небудь числити на провінції і для того якийсь час по виданні проспекту я зовсім упав був духом і нікуди не писав нічого. Аж тепер деякі прихильні голоси наново піддвигнули мене, і я на слідуючий тиждень приступаю до друкування 1-го н[оме]ра.

Отак рішившися, я удаюсь поперед всього до Вас і прошу Вас поперти мою справу (не особисту) між Вашими знакомими, особливо між тим поступовим жіноцтвом, з котрим у Вас є зв’язки. Бюджет «Поступу» такий скромний, що коли б 300 передплатників, то він не тільки оплатив би кошти друку, але дав би мені можність хоч декому з співробітників дати часом хоч невеличкий гонорар. Та ба, 300 передплатників – се таке велике діло у нас, що я й думати о нім не смію. Коли б хоч удержатись, хоч небагато від себе докладати, бо се, як знаєте, переходить мої сили фінансові.

Просив би я Вас о літературну підмогу, та боюсь, знаючи, що Ви зайняті при своїм видавництві. На всякий спосіб я надіюсь, що коли не в перших, то хоч дальших номерах «Поступ» буде міг помістити щось і з Вашого пера. Через Вас осмілюсь просити також панну Міхаліну, Вашу братову (котрої адресу не знаю), і панну Зосю Окуневську до співробітництва, – надіюсь, що не відмовлять мені. Щодо братової, то її розбір «Антігони» буде в «Поступі» поміщений.

Коли б можна, то просив би я Вас налягти, щоб якнайскорше зголошувались охотники до передплати, бо номера на оказ розсилати не буду Вчасне надсилання передплати було б мені дуже пожадане, бо зачинаю друк майже без ніяких фондів.

Щиро кланяюсь Вам і всім Вашим.

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Західна Україна», 1930, № 5, с. 43 – 44.

Автограф невідомий.

Подається за першодруком.

…зайняті при своїм видавництві – Н. І. Кобринська готувала до видання жіночий літературний альманах «Перший вінок», надрукований у Львові в 1887 р.

Міхаліна – Михайлина Михайлівна Рошкевич (1859 – 1957), сестра О. М. Рошкевич. Під впливом І. Франка пробувала свої сили в літературі.

…Вашу братову… – Ольгу Михайлівну Рошкевич (1858 – 1935), давню приятельку І. Франка, яка одружилася з братом Н. Кобринської – В. Озаркевичем.

…панну Зосю… – Софію Атанасіївну Окуневську (1865 – 1926), знайому І. Франка, яка стала згодом лікарем, громадською і культурною діячкою в Галичині.

…її розбір «Антігони»… – В ІЛ, ф. 3, № 3113, зберігається рукопис статті О. Рошкевич «Антігона, трагедія Софокла (Критичні уваги)».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 91 – 92.