Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 12.1886 р. До Б. Д. Грінченка

Кін. грудня 1886 р. Львів

Шановний добродію!

Ласкавий лист Ваш одержав і дуже ним врадувався. Щиро Вам дякую за Вашу охоту допомогти задуманому мною ділу. Жаль тільки, що се діло згори вже зустріло у нас багато сильних ворогів, поперед всього наш уряд, котрий конфіскував програму і потайно (privatim) грозить конфіскувати кожний н[оме]р виходячого журналу. Зрозумієте, що се мусило б зложитися на те, щоб зруйнувати мене цілковито, так як видання задумав я на власний риск.

Для того, за порадою добрих людей, я рішився змінити план і видавати «Поступ» неперіодичними книжками більшого об’єму (25 – 30 листів); такі книжки у нас зовсім свобідні від усякої цензури. Перша книжка повинна вийти перед великодніми святами. Не знаю, як Ви подивитесь на таку зміну, подиктовану прикрою конечністю, і як розпорядите своїми грішми, присланими на журнал. Книжка «Поступу» стоїти буде ок[оло] 3 руб[лів], так, може б, за другу половину грошей запренумерувати Вам «Зорю»? З «Зорею», звісно, і я не раджу Вам зривати зносин.

Ваш ескіз «У церкві», котрого редакція «Зорі» не хотіла надрукувати, я передав для стрийського альманаху, де він і надрукований. Друге оповідання «Хата» лежить у мене, также не прийняте ред[акцією] «Зорі». Щодо популярної літератури укр[аїнської] для «Поступу», то я бажав іменно огляду і критики всього того, що на українській мові зроблено досі на тім полі, і коли б ласка Ваша взятись за таку роботу, то я з дорогою душею надрукую її.

Замітки бібліографічні, котрі б по Вашій думці годились для «Поступу», будьте ласкаві слати на мої руки; альманах міститиме при кінці обширну сучасну хроніку, в котрій усі вони найдуть місце. За вірші щире спасибі. Чи не знакомий Вам нікий добродій Гордієнко, котрий прислав до ред[акції] «Зорі» кілька гарних віршів п[ід] з[аголовком] «Земляки»? До «Зорі» вони не підуть, а я пру їх до «Поступу», і коли Ви його знаєте, то просіть, щоб слав дальші того роду вірші на м о ї руки, щоб можна було всі разом надрукувати.

Щиро поважаючий Вас

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Радянське літературознавство», 1982, Л”9 8, с. 64.

Датується за змістом (поштовий штемпель нерозбірливий, можливо, 14 грудня 1886 р.).

Подається за автографом, що зберігається в приватному архіві О. К. Дорошкевича.

…грішми, присланими на журнал. – У листі від 17 листопада 1886 р. Б. Грінченко писав: «Укупі з цим листом посилаю передплатних шість руб.» (ІЛ, ф. 3, № 1608, с. 549).

…я передав для стрийського альманаху… – альманаху «Ватра».

…оповідання «Хата» лежить у мене… – Це оповідання надруковано пізніше в журналі «Зоря», 1891, № 23.

За вірші щире спасибі. – У листі від 17 листопада 1886 р. Б. Грінченко писав: «Я нічого не можу Вам тепер послати для «Поступу», опріч цих двох віршів, котрі, може, знадобляться Вам до 1-го номера…» (ІЛ, ф. 3, № 1608, с. 549). Невідомо, про які вірші йде мова.

Чи не знакомий Вам нікий добродій Гордієнко… – У листі від 9 грудня 1886 р. Б. Грінченко писав: «Д. Гордієнка я трошки знаю, казав йому про те, що вірші його перейшли до Вас, він радий цьому і обіцяється незабаром вислати Вам ще» (ІЛ, ф. 3, № 1608, с. 570). Зберігся недатований лист Д. Гордієнка до редакції журналу «Зоря», в якому він пропонує журналу свої вірші з циклу «Земляки» (ІЛ, ф. 3, № 1608, с. 513).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 95 – 96.