Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Рябина (ред. 1886 р.)

Іван Франко

Комедія з життя підгірського народу в 3 діях

Особи

Кирило Рябина, начальник громадський.

Матрона, його жінка.

Клим Казидорога, старий чоловік, сусід Рябини.

Феська, його друга жінка, літ 20.

Гнат Бовт, старий селянин.

Семен Перун, писар громадський.

Комісар від староства.

Чоловіки, жінки, дівчата, діти.

Діється в наших часах в однім підгірськім селі.


Примітки

Вперше надруковано в «Записках історичного і філологічного факультетів Львівського державного університету», 1940, т. 1, с. 204 – 254. Публікацію підготував М. Возняк. Зберігся автограф п’єси (№ 217, с. 1 – 25 нижньої пагінації), на титульній сторінці якого зазначено: «Рябина. Комедія у 3-х діях (з життя підгірського народу), написав Іван Франко. Д[ня] 5 – 7.XI 1886».

«Рябина» (1886 р.)

У тому ж зошиті, де міститься драма «Рябина», є два прозові фрагменти на цю тему. Перший фрагмент – № 217, с. 161 – 167. Неважко помітити подібність наведеного уривка до повісті «Гутак», яка теж лишилася незакінченою. Другий прозовий уривок на спільну з комедією «Рябина» тему – № 217, с. 171 – 172.

Восени 1886 року Франко написав на цю тему комедію в трьох діях «Рябина», але ні в друк, ні на сцену через свою соціальну спрямованість вона не потрапила. На полі автографа (№ 217, с. 4) проти того місця, де селянин Казидорога розповідає про знущання над ним війта Рябини та його поплічників, є нотатка олівцем: «Заостро на сцену, хотя щира правда», – і не зовсім чіткий підпис: Євг. Ол. (очевидно, Євген Олесницький, що був тоді театральним референтом «Руської бесіди»).

Подається за автографом.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 23, с. 77 – 113.