Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Три князі на один престол

Іван Франко

Драма

Особи драми

Всеволод, князь.

Ростислав, син Хрудоша.

Ратибор, син Стаглава.

Мирослава, сестра Ростислава,

Лабій, Гарій, Палій – розбійники.

Стригонь, із дружини Ратибора.

Селянин.

Старшини військовії.

Селяни.

Воїни.

Дворяни.

Народ.

Слуги і посланці.


Примітки

Вперше надруковано у кн.: Літературна спадщина. Т. 1. Іван Франко. Вип. 1. К., Вид-во АН УРСР, 1956, с. 70 – 110.

У відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (ф. 3, № 210, с. 1 – 56) зберігся автограф п’єси, на першій сторінці якого дата: «Писано дня 1 до 7 грудня 1874» – тобто під час навчання Франка у дрогобицькій гімназії.

У березні 1876 року, коли Франко був уже студентом Львівського університету, драму (в музичному оформленні Віктора Матюка) виставляв студентський аматорський гурток. Як відзначала тодішня преса, спектакль не мав успіху – молодому авторові закидали-«деякі похибки і невикінченості, особливо ж мало дії» («Друг», 1876, № 6, с. 96).

Подається за автографом.

Матюк Віктор Григорович (1852 – 1912) – український музичний діяч і композитор.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 23, с. 7 – 48.