Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Економічні корені жіночої неволі

Іван Франко

Ми скінчили про жіночу неволю. Ми вже не раз в протягу сього досліду мали нагоду переконатись, що неволя тота основана не на грубих та варварських обичаях народних, що чуття і здоровий розум народу супротивляються їй, що особливо жіноцтво дуже живо і виразно почуває всю ненормальність свого положення [1], але її викликує не що друге, я к тиск поганих обставин економічних на життя родинне, викликує та сама сила, що і на заході Європи, в краях далеко освіченіших, розвалює і нищить родинне життя робітників [Гляди о тім, напр., y Leroy-Beaulie. Le travail des femmes au XIX-me siecle і його ж «L’Etat de la classe ouvrierex en France»; також Fr. Engels. Die arbeitenden Klassen Englands, а особливо Karl Marx. Das Kapital і много других].

Ми можемо бути певні, що з поліпшенням економічних обставин у нашого народу, з знесенням бідності та пониження, в котрих він тепер находиться, загине і велика часть тої жіночої неволі. Велика часть, не вся! Загине та неволя, котру тепер прості люди причинюють самим собі: чи то з нерозуму, чи з самолюбства, чи з розпусти, т. є. загалом недостачею інтелектуального і морального розвою та образування. Джерело тої недостачі, як сказано, лежить в бідності та тісноті.

Друга часть жіночої неволі – нерозривні шлюби, котрі силують жінку жити з чоловіком, котрого не любить. Велика більшість жінок наших держиться свято таких шлюбів, але виємків лучається також багато, і то чим далі, тим більше. По всіх наших селах суть жінки, що покинули своїх шлюбних мужів, і суть такі ж мужі. Не раз розрив такий поступає за обопільною згодою, а не раз і мимо волі одної сторони [О тім гляди «Вольное слово», ч. 54, в дописі «Из австрийской Украины», а також статтю Ореста Левицького в «Русской старине» 1880 р., п. назв. «Бытовые брачные формы на Украине XVI и XVII в.» і др].

Ще одна часть жіночої неволі лежить і в тім, що переважно (а при лихім чоловіці і зовсім) на її голову спадає турбуватися дітьми, виховувати, годувати і зодягати їх та «виводити в люди». Діти, як ми вже бачили, стаються головним путом, котре приковує жінку до чоловіка, хоч би і як нелюбого.

Погляньмо ж тепер, чи має наше жіноцтво і чи висказує воно в своїх піснях які-небудь думки про волю, про те, як би то видобутись собі з теперішнього поганого положення?

Коли першою основою всякої практичної волі уважати вольне, живе чуття, ненадламану, цільну особистість і бажання особистої самоуправності, то ми, бачиться, не раз і досить ясно, в цій статті виказали, що така основа волі у нашого простого жіноцтва єсть [2].

Щодо економічної неволі, то жіноцтво наше, безперечно, дуже тяжко її почуває. Ми бачили, як жінка плаче і жалується перед матір’ю на то, що чоловік взяв її віно та пропив і протратив [3].

Жінка працює у чоловіка гірш наймички, бо наймичці треба платити, а жінці ні; наймичка не схоче бути, то геть іде, а жінка ні. Та й ще жінці приходиться на своїх плечах зносити всякі мужикові примхи, невдоволення, всякі хиби його характеру, а крім того головно на ній лежить обов’язок – годувати та пильнувати дітей. Не диво затим, що поперед всього жінка виступає проти того, щоб бути наймичкою у свого чоловіка, бути у всім йому покірною слугою.

Куди йду, туди йду,

Все збираю лободу;

А я свому муженькові

За наймичку не буду.

(Лолин).

Жінка ясно бачить, що велика часть її неволі лежить в економічній залежності від чоловіка, і для того вона стараєсь вирватися з-під тої залежності, вирватися не чим, як тільки своєю працею на волю.

Ой дубе, дубе кучерявий,

Ой а хто ж тебе скучерявив?

Скучерявила темна нічка,

Темная нічка, бистра річка.

А я, молода, як ягода,

Не піду заміж за рік, за два.

А пішла замуж аж п’ятого

За п’яниченька проклятого.

Ой кажуть люде, що він не п’є,

Він щовечора із коршми йде.

Ой щовечора, щораночку, –

Пропив же коня й нагайочку.

Пропив же коня вороного,

Прийшов до стайні по другого.

А я, молода, протів нього

Несу рублика золотого.

– Ой милий, милий, що гадаєш,

Що ти так працю пропиваєш?

Пропив-єс коня вороного,

Прийшов до стайні по другого?

– Що ж тобі, мила, а й до того,

До мого коня вороного?

Викупи коня, люблю тебе!

Як не викупиш, уб’ю тебе!

– Не раз, я, не два викупляла,

Через віконце дверці мала!

Через віконце дверці мала,

В вишневім саду ночувала;

В вишневім саду, під калиною,

Ще з маленькою та й дитиною.

Летить зозулька: ку-ку! ку-ку!

Я, молоденька, терплю муку.

Летять пташечки.: хвіть-хвіть! хвіть-хвіть!

Мені сльозоньки кіть-кіть, кіть-кіть!

Летить соловій: тьох-тьох! тьох-тьох!

Мені сльозоньки, як той горох.

Ой соловії, браття мої,

Та й ви, ялиці, ви, сестриці!

Скиньте ся мені по пюрочку,

Най з вами злену й а вгорочку:

Най мене нелюб не любує.

Най мене не б’є, не збиткує!

Вмію я, мужу, ткати, ткати,

Буду я свій вік коротати.

Вмію я, мужу, шити, шити, –

Буду я й сама в світі жити.

(Ценів, запис[ано] від Кароля Батовського).


Примітка І.Франка

1. Вдобавок до наведених вище о тім ділі пісень просимо порівняти і слідуючу (Головацький, op. cit., часть II, стор. 380):

Шумить вітер ліщиною, шумить травицею;

Сто раз ліпше дівчиною, як молодицею.

Молодиця-невільниця, ні подивитись,

А дівчина – волен козак, з ким хоч любитися.

Молодиця-невільниця, куди ходить, плаче,

А дівчина – волен козак, куди ходить, скаче.

2. З вищенаведеною нами піснею про те, як дівчина не хоче нелюбові сказати доброго слова, порівняй слідуючу, не менше цікаву і гарну [«Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским», том V, стор. 487 – 488]:

Рано-рано побужала мене мати,

Хочуть мене за нелюба й оддати.

Я нелюба да ізроду не любила,

Я нелюба сухарями накормила,

Я нелюба помиями напоїла,

Протів нічки собаками випроводила,

По слідочку жарку крапиву садила,

По крапиві важкий камінь котила.

А як важко отой камінь котити,

То так мені із нелюбом жити.

(Козелецький уїзд, зап. І. Новицький).

3.[З наведеною вище піснею «Вітер віє, шелевіє» порівняй також слідуючу:

Ой як ми ся з товаришем взяли напивати,

Прийшли жиди, взяли бички, – що ж буду впрягати?

Жінка плаче, жінка плаче: Господь би тя побив!

Мені мати дала бички, а ти, гунцвот, пропив!

(Матвіївці, Колом.)


Примітки

Леруа-Больє П’єр-Поль (1843 – 1916) – французький буржуазний економіст.

«Вольное слово» – газета ліберального напряму, що виходила в Женеві в 1881 – 1883 рр. за участю, а з січня 1883 р. – за редакцією М. Драгоманова.

Левицький Орест Іванович (1848 – 1922) – український історик ліберально-буржуазного напряму; з 1919 р. – академік АН УРСР; автор історичних повістей і оповідань.