Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Потопа світу

Іван Франко

Оповідання з Письма Святого

Переднє слово

1. Походження книги Буття

2. Два оповідання про потопу

3. Різниця і спільність двох оповідань

4. Вавилонське оповідання про потопу

5. Подібність вавилонського та жидівського оповідань

6. Місце дії вавилонського оповідання

7. Уживання асфальту для будови корабля

8. Пересторога про потопу

9. Прояви потопи в атмосфері

10. Прояви потопи на землі

11. Залива

12. Циклон як причина потопи


Примітки

Вперше надруковано в журн.: Зоря, 1883 р., № 18, 15 (27) вересня, с. 280 – 282; № 19, 1 (13) жовтня, с. 295 – 296; № 20, 15 (27) жовтня, с. 309 – 311; № 21, 1 (13) листопада, с. 326 – 327; № 22, 15 (27) листопада, с. 342 – 344; № 23, 1 (13) грудня, с. 357 – 359; № 24, 15 (27) грудня, с. 372 – 374, за підп.; Мирон ***. Статтю супроводить «Переднє слово» (Зоря, 1883 р., № 18, 15 (27) вересня, с. 280 – 281), у якому йдеться про потребу наукової роботи над критичним поясненням Святого Письма, Під «Переднім словом» підп.; «Редакція “Зорі”».

Статтю написано влітку 1883 р. у Нагуєвичах. І. Франко надіслав її 29 серпня того-таки року О. Партицькому разом із листом, у якому висловлював прохання надрукувати цю студію в «Зорі»:

«Я, конечно, і дуже би рад, щоб се було можливо, а навіть думаю, що се потрібно; в Німеччині і Франції кожна часопись старається, між іншим, знакомити своїх читателів із здобутками критики біблійної, у нас у тім згляді досі ще нічогісінько не зроблено. Як побачите, перечитавши мою роботу, я старався реферувати діло зовсім об'єктивно, популярно навіть, а в передмові застеріг якомога становище “Зорі” супроти можливих підозрінь, Оскільки мені відомо, стаття сеся розбудити може цікавість і розрушати мисль читателів більше, ніж яка-небудь інша робота. Та досить апології!».

На основі цього листа М. Возняк зробив висновок, «що не редакція додала “Переднє слово” до статті, як зазначається в бібліографічних покажчиках, а написав її сам Франко» (Возняк М. С. Велетень думки і праці. – К, 1958. – С. 168). Відтак «Переднє слово» у ньому виданні друкується перед основним текстом статті.

Згодом у «Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 р.» (1910) І. Франко зазначив, що його студія «Потопа світу» «основан[а] на виданій тоді праці віденського вченого Едварда Зіса (Suess) п[ід] з[аголовком] “Die Sintflut”».

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви. У Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 67 – 107.