Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Йосиф Шумлянський» (1898 р.)

Іван Франко – «Йосиф Шумлянський,…

Титульна сторінка праці І.Франка «Йосиф Шумлянський, львівський єпископ 1668 – 1708 рр. і заведення унії в Галичині» (1898 р.)

Подається за виданням: Іван Франко. Зібрання творів у 50 тт. – К. : Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 224 – 225.