Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Йосиф Шумлянський, львівський єпископ 1668 – 1708 р.,
і заведення унії в Галичині

Іван Франко


Примітки

«Йосиф Шумлянський» (1898 р.)

Вперше надруковано в газ. «Громадський голос», 1898 р., № 17, 10. VI, с. 127 – 129; № 18, 20.VI, с. 135 – 137; № 19, 1.VII, с. 141 – 146; № 20, 1.Х, с. 155 – 156; № 21, 15.X, с. 162 – 163; № 22, 1.XI, с. 171, без підпису.

Через цензурну заборону праця І. Я. Франка не була завершена друкуванням у «Громадському голосі», як не було дозволено випустити в світ і підготовлену на її основі брошуру.

Подається за першодруком. У нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 143 – 157.