Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Йосиф Шумлянський, львівський єпископ 1668 – 1708 р.,
і заведення унії в Галичині

Іван Франко

1. Поширення християнства та унія

2. Боротьба Шумлянського за єпископію

3. Шумлянський гвалтом здобувае церкву св. Юра

4. Спроби Свистельницького чинити опір

5. Насильства Шумлянського над духовенством


Примітки

Вперше надруковано в газ. «Громадський голос», 1898 р., № 17, 10. VI, с. 127 – 129; № 18, 20.VI, с. 135 – 137; № 19, 1.VII, с. 141 – 146; № 20, 1.Х, с. 155 – 156; № 21, 15.X, с. 162 – 163; № 22, 1.XI, с. 171, без підпису.

Через цензурну заборону праця І. Я. Франка не була завершена друкуванням у «Громадському голосі», як не було дозволено випустити в світ і підготовлену на її основі брошуру.

Подається за першодруком. У нашому е-перевиданні розділам статті дано назви (у Франка вони мали тільки римську нумерацію).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 143 – 157.