Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Бібліографія творів С. Руданського

Іван Франко

Для доповнення сього очерку подаємо бібліографічний спис творів Руданського в хронологічнім порядку їх надруковання:

1861

; (Основа, январь 95-96)

Не кидай мене; Ластівка; Ніч у ніч (Основа, февраль 49-53)

Сни (Основа, август, 32).

1872

Омирової Іліади пісня перва (Правда, рочн[ик] V, н[оме]р 2-3).

1873

Некролог Руданського (Правда, річ[ник] VI, н[оме]р 21).

1874

(Правда, річн[ик] VII, н[оме]р 4);

, пісня перва, стихи 657-756 (Правда, річ[ник] VII, н[оме]р 5).

1875

Іліада Гомера, збірка третя (Правда, річн[ик] VIII, н[оме]ри 1, 2, 7);

Іліада Гомера, збірка шоста, вірші 120-235 (Правда, річник] VIII, н[оме]р 14);

, (деякі уступи перекладані п. Гетьманцем) (Правда, річн[ик] VIII, н[оме]ри 19-22);

Малорусская литература в Галичине (Киевский телеграф, 1875, н[оме]р 44-45).

1876

Іліада Гомера, збірка п’ята (Правда, річн[ик] IX,, н[оме]ри 1-3);

Повій, вітре, на Вкраїну (Народнії пісні русинів, ізд. А. Н. Щ. і М. Г. Львов).

1877

Іліада Гомера, збірка сьома (Правда, річн[ик] X, н[о-ме]ри 1-2);

Іліада Гомера, збірка восьма (там же, н[оме]ри 10-11);

Іліада Гомера, збірка дев’ята (там же, н[оме]ри 16-18),

1880

Співомовки, видав Н. Г. Волинський, з передмовою. Київ, 1880 р., 12-0, 72 стор., ціна 30 коп. (Дрібних поезій Руд[анськ]ого тут поміщено 28, між ними всі з «Основи», крім «Снів», деякі з одмінами, без хронологічних даних і навіть без спису).

1881

Повій вітре; Звела мене; Ні зле ні добре; Наука; Гей-гей, воли (Руська антологія, видана «Академічним братством», Львів).

1882

Powij witre na Wkrainu (Winok pisnej małoruskich, iły dumy, dumki, chory, tańci s prybawleniem pisnej wesilnych dla spiwolubywych ruśkych łyć. Cina 30 cent. Peremyśl. Typom s nakładom A, Żupnyka. Стор. 112-113);

Одурений москаль (Киевская старина, кн. 6).

1883

Спілка; (Киевская старина, кн. 2).

1884

Відважні жиди (Зоря, н[оме]р 7);

Розп’ятий жид (Нове зеркало, н[оме]р 13);

(там же, н[оме]р 14);

(там же, н[оме]р 19);

(там же, н[оме]р 21);

(там же, н[оме]р 22);

(там же, н[оме]р 23);

Що кому хибує (там же, н[оме]р 24).

Степан Руданський («Очерки истории украинской литературы XIX столетия» Н. И. Петрова. Киев, стор. 445-447).

1886

Пісня кріпачки над колискою (Зоря, н[оме]р 2);

Знадоби до життєписі Руданського (там же, н[оме]ри 5-6 з прилогою портрета і образу могили Руданського);

Руд[анськ]ого до В. В. Ковалева (там же, н[оме]р 6);

Поезії Степана Руданського, з коротким життєписом, вийдуть небавом як 14-тий випуск Олесницького «Русько-української бібліотеки».

З непечатаних досі творів Ст. Руданського наша редакція має в рукописі (копії) «», котра незабаром буде в «Зорі» напечатана. В р. 1884 оповідав нам п. Ніщинський про два здорові зшитки поезій Руд[анськ]ого, котрі після нього лишились в рукописі і котрі сам п. Ніщинський мав в руках. Особливо визначувалась між ними, по словам п. Н[іщинськ]ого, поема «». Істно п. Н[іщинськ]ий передав деякі дрібні співомовки, котрі опісля, крім п’єски «», напечатані були в «Новім зеркалі».

П[ан] Волинець в своїй передмові до видання «Співомовок» згадує надто про деякі історичні поеми Руд[анськ]ого («Мазепа», «» – чи не та сама п’єса, що в празькому виданні «Кобзаря» приписана Шевченкові?) і вельми здатний переклад цілого «» з приложеним до нього дуже докладним «прислів’ям» написаним також по-українськи. Де тепер находяться всі ті твори, де оперлась «Іліада», чи ціла вона перекладена, чи ні? – о тім не знаємо. В своїх «Очерках укр[аинской] лит[ераторы] XIX стол[етия]» п. Петров наводить ще титули слідуючих, досі не печатаних «нецензурних» поезій Руданського: «Приказки на москалів», «», «», «», «» і «Добрий чоловік».


Примітки

Вперше надруковано в журн. Зоря, 1886 р., № 6, 15 (27) березня, с. 95 – 96, за підп.: І. Ф., без назви, як додаток до статті Одесита (Михайла Комарова) «Степан Васильевич Руданський: Деякі знадоби до його біографії» (с. 94 – 95). У наступному числі «Зорі» І. Франко подав доповнення під назвою «До бібліографії творів Ст. Руданського». Передруковано у кн.: Кримський А., Левченко М. Знадоби до життєпису Ст. Руданського. – К., 1926. – С. 102 – 104.

Подається за першодруком.

Руданський Степан Васильович (1833/1834 – 1873) – український поет, лікар за фахом. І. Франко високо оцінив співомовки письменника.

…редакція має в рукописі (копії) « Війну жаб з мишами», котра незабаром буде в «Зорі» напечатана. – Цей переклад давньогрецької поеми «Батрахоміомахія», пародії на гомерівський героїчний епос, яку С. Руданський помилково приписав Гомерові, уперше було надруковано під назвою «Омирова війна жаб з мишами» у вид.: Руданський С. Твори. Впорядкував Василь Лукич. – Львів, 1897. – Т. IV. З невідомих причин переклад у «Зорі» не з’явився.

«Нове зеркало» – сатирично-політичний двотижневик, спрямований прати москвофільства, що виходив у Львові у 1884 – 1885 рр. і був продовженням часопису «Зеркало» (1882 – 1883). Редактор – К. Устиянович, співробітники – І. Грабович, В. Коцовський, B. Масляк, І. Франко та ін. Згодом (у 1889-1893 та 1906- 1908 рр.) у Львові виходила гумористична газета «Зеркало».

П[ан] Волинець в своїй передмові до видання «Співомовок»… – Йдеться про збірку «Співомовки Степана Руданського: Видав Н-й Г-ъ Волинський» (1880), яка вийшла заходами і коштом Олени Пчілки і містила 28 поезій. П[ан] Волинець – насправді ще один псевдонім Ольги Косач (Олени Пчілки) був такий: Н-й Г-ъ Волинський (Невеличкий гурток волинський).

… в празькому виданні «Кобзаря»… – Йдеться про празьке двотомне видання «Кобзаря» Т. Шевченка 1876 р., опубліковане коштом київської «Старої громади». Упорядники – Ф. Вовк та О. Русов. У цьому виданні були окремі твори, що не належали Шевченкові.

…вельми здатний переклад цілого «Слова о полку Ігореві» з приложеним до нього дуже докладним «прислів’ям»… – Йдеться, очевидно, про переспів C. Руданським «Слова о полку Ігоревім», відомий під заголовком «Ігор Сіверський», зі вступною розвідкою про «Слово…» та примітками перекладача (зберігся у кількох варіантах, уперше опублікований у журн.: Зоря. – 1896. – № 15 – 18).

…де оперлась «Іліада», чи ціла вона перекладена, чи ні? – Йдеться про «Омирову Ільйонянку» С. Руданського – перший повний український переклад давньогрецької героїчної поеми Гомера «Іліада». Цей переклад друкувався у львівському часописі «Правда» у 1872 – 1877 рр. Повний текст перекладу надруковано у Львові 1903 р. за редакцією та з передмовою І. Франка (Руданський С. Омирова Ільйонянка // Руданський С. Твори. – Львів, 1903. – Т. VI-VII).

Наталія Тихолоз

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 151 – 153.