Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Іван Вишенський, його час і письменська діяльність

Іван Франко


Примітки

«Іван Вишенський» (1892 р.)

Вперше надруковано в журн. «Хлібороб», 1892, № 8, с. 59 – 60; № 9, с. 73 – 75; № 10, с. 82 – 83; № 11, с. 89 – 90, під назвою «Іван Вишенський. Руський писатель XVI віку». Того ж року стаття вийшла окремою книжкою: Іван Вишенський. Руський писатель XVI віку. Написав Іван Франко. Передрук з «Хлібороба». Коломия. Накл. ред. «Хлібороба», 1892, 26 с.

Пізніше у доповненому і переробленому вигляді стаття увійшла до збірника «Іван Вишенський» (Львів, 1911, с. 5 – 31) разом з поемою «Іван Вишенський» і твором Івана Вишенського «Лови сього світу» у Франковому перекладі на сучасну українську літературну мову. У передмові до збірника І. Франко зазначив, що статтю про Івана Вишенського передруковує «з доповненням, а власне після першого уступу вставляю в повнім тексті свою статтю «Дві унії», друковану в «Буковинськім православнім календарі на звичайний рік 1891», с. 34 – 39.

Подається за виданням 1911 р. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви. У Франка розділи мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 28, с. 260 – 278.