Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Характеристика української літератури 16 – 18 століть

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в журн.: Kwartalnik historyczny, 1892, t. 4, s. 693 – 727, під назвою «Charakterystyka literatury ruskiej 16 – 17 wieku», за підп.: Iwan Franko. У газеті «Kurjer Lwowski» (1892. – № 146. – 26. V. – S. 5) І. Франко опублікував короткий зміст цієї праці у замітці «Towarzystwo Historyczne».

Передруковано у перекладі В. Крекотня у кн.: Європейське Відродження та українська література XIV – XVIII ст. – К., 1993. – С. 342 – 372.

Подається за першодруком у перекладі М. Легкого. Оскільки стаття досить велика, в нашому е-перевиданні вона розбита на розділи відповідно до змісту і цим розділам дано назви. В оригінальній статті цього поділу не було.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 332 – 369.