Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Із поеми Степана Руданського «Цар Соловей»

Іван Франко

Від д. А. Кримського одержали ми в відписі не звісну досі ширшій громаді поему Ст. Руданського «», що віднайшлася між паперами, які відступив д. Кримському П. Г. Житецький. Згоджуємося вповні з думкою шан[овного] д. Кримського, що «розповсюднений переказ про те, буцім Руданський не написав нічого кращого над «Царя Соловея», показується дуже переборщеним» головно задля того, що автор задумав у тій поемі на основі народних казок і анекдотів списати первісну історію слов’янщини і через те поробив свої персонажі алегоріями.

Та проте треба сказати, що поодинокі епізоди поеми бувають дуже вдатні і живі. Який жаль, що ся поема, написана ще 1857-го року, тільки тепер може побачити світ божий! В часи літературної посухи вона могла б мати своє значення; тепер се значення може бути дуже невелике, історико-літературне.

Полишаючи цілу поему до видання в окремім (п’ятім) томі писань Руданського, до котрого ввійдуть ще віднайдені також д. Кримським переклади Руданського з Короледворського рукопису, ми подаємо тут читачам «Літ[ературно]-наук[ового] вісника» тільки дві перші частини «Царя Соловея» з деякими пропусками.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 1899, т. V, кн. 3, с. 241.

Подається за першодруком.

Цими вступними зауваженнями відкривається неповна публікація поеми С. Руданського «». Повністю поема вперше надрукована: Твори Степана Руданського, т. V. Львів, 1899. Під зауваженнями стоїть підпис «Редакція», який належить І. Франкові, що виявляв постійне зацікавлення творчістю С. Руданського, брав участь у виданні спадщини поета. 8 серпня 1898 р. І. Франко просив А. Кримського надіслати згадану поему С. Руданського для публікації в «Літературно-науковому віснику».

…відступив д. Кримському П. Г. Житецький… – Агатангел Кримський (1871 – 1942) розшукував, впорядковував і видавав твори С. Руданського. Серед архівних матеріалів українського філолога Павла Гнатовича Житецького (1837 – 1911) він виявив разом з іншими творами й автограф поеми С. Руданського «Цар Соловей».

Згоджуємося вповні з думкою шан[овного] д. Кримського… – І. Франко має на увазі «Переднє слово» А. Кримського до видання: Твори Степана Руданського, т. V. Львів, 1899. Наведена І. Франком цитата взята з «Переднього слова».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 31, с. 413.