Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Літературні письма

Іван Франко


Примітки

«Літературні письма. 6» (1876 р.)

Вперше надруковано: І. «Літературне письмо» – журн. «Друг», 1876, № 19, с. 302 – 304, IV – «Друг», 1876, № 22, с. 348 – 350, без підпису. Шосте «Літературне письмо» – у виданні «Іван Франко. Статті і матеріали», зб. 2. Львів, 1949, с. 211 – 221.

Зберігся автограф VI «Літературного письма» (ІЛ, ф. 3, № 804).

Подається: І та IV «Літературні письма» за першодруком, VI – за автографом. Авторство І і IV «письма» встановлено М. Возняком у статті «З початків реалізму Івана Франка» у кн. «Іван Франко. Статті і матеріали», зб. 2. Львів, 1949, с. 207 – 211.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 26, с. 26 – 47.