Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Народ»

Іван Франко

Перше число українського часопису з такою назвою, що його видають пп. М. Павлик і Ів. Франко, вийшов якраз із друку і розсилається на огляд. Крім програмової статті, він містить розлогу замітку видавця «Після сейму», де викладено і критично розглянуто результати останньої сесії сейму, вказано шляхи, якими повинен іти подальший розвиток руського руху. На увагу заслуговує також інша стаття того ж автора про еміграцію руського люду до Росії й до Америки.

Економічний розділ представляє популярно написана стаття п. Д. про економічне становище наших селян.

У белетристичному розділі знаходимо віршоване оповідання п. Ів. Франка про жида, маломістечкового купця, який, здійснивши три «чесні оборудки», раптом захворів на сумління і втік із міста, покинувши жінку і дітей, аби взятися до селянської праці; сім’я відшукує його і зв’язаного відвозить до рабина-чудотворця; дружина купця просить його, щоби він вигнав з її чоловіка злого духа. Далі знаходимо там переклад нарису Гліба Успенського під назвою «Селянське сумління» і рецензію на свіжовидані російські твори Гл. Успенського і, врешті, хроніки.

«Народ» повинен бути популярним виданням у тому сенсі, що писатиме доступно для сільського люду і займатиметься найважливішими для того ж люду питаннями, трактуючи речі так, щоби й інтелігентні читачі могли ними скористатися, подаючи, наприклад, популярно опрацьовані наукові питання, до яких у сучасній руській публіцистиці не раз ставляться, як до пасинка.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ.: Kurjer Lwowski, 1890, № 6, 6 січня, s. 3, без підп. Авторство: Павлик М. Спис творів Івана Франка… – С 67; Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 229.

Подається за першодруком у перекладі.

… замітку видавця «Після сейму »… – Стаття належить М. Павликові.

…інша стаття того ж автора про еміграцію… – Стаття М. Павлика «Про еміграцію наших людей» (Народ, 1890 р., № 1, с. 13 – 15).

… стаття пана Д. – Стаття І. Франка «Як жиється селянам-хліборобам у Галичині?» (Народ, 1890 р., № 1, с. 10 – 12).

… віршоване оповідання… про жида… – Йдеться про твір І. Франка «У цадика (Оповідання жидівки)» (Народ, 1890 р., № 1, с. 6 – 7).

…рецензія на свіжовидані твори Гліба Успенського… – Рецензія І. Франка на видання: Успенский Г. Сочинения: В 2 т. / С портретом автора и вступительной статьей Н. К. Михайловского. – СПб., 1889 (Народ, 1890 р., № 1, с. 16).

Успенський Гліб Іванович (1843 – 1902) – російський письменник, творчість якого пов’язана з традиціями натуральної школи. Автор низки повістей, оповідань, нарисів. Його твори високо цінував І. Франко і присвятив йому кілька досліджень.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 230.