Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

4-й номер «Народу»

Іван Франко

«Народу», руського часопису, що його видають Ів. Франко і М. Павлик, з’явився номер 4-ий, збільшеного обсягу; він містить такі статті: «Про поділ селянських грунтів» д-ра С. Даниловича, «Зауваження про економічне становище селян» п. О., «Як маємо в біді рятуватися» Івана Франка, кореспонденцію про буковинських робітників А. П., «Тиміш Наливайко – народний поет на Україні» п. Комоня, «Перші кроки українських жінок» (виклад і огляд «Жіночого альманаху») М. Павлика, кореспонденцію з Херсона на Україні про порушення в тамтешній дівочій школі, кореспонденцію з Буковини, кореспонденцію про народну читальню у Вовчківцях і її ворогів, невелику редакційну статтю про справу виховання алюмнів в українській духовній семінарії, пісню сироти (з уст народу) і плач дівчини за матір’ю (також з уст народу), короткий звіт про збори членів філії «Просвіти» в Коломиї і редакційні повідомлення.

Багатий зміст виданих досі номерів, актуальність питань, що порушуються в них, живий та об’єктивний спосіб їх трактування, а також безстороння, а радше, об’єднавча позиція, яку обіймає редакція щодо партійних та національних суперечок, які ведуться в нас, радячи звернути увагу насамперед на працю навколо піднесення народу, – ось головні характерні риси нового часопису, який поставив собі за мету витворити з усіх щиро мислячих руських елементів, охочих до справжньої праці для добра народу, одну поступову і щиро демократичну партію.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1890, № 53, 22 лютого, s. 5, без підпису й назви. Авторство: Мороз М. О. До питання атрибуції творів Івана Франка в газеті «Kurjer Lwowski». – С. 204.

Подається за першодруком у перекладі.

Данилович Северин Теофілович (1861 – 1939) – український публіцист, один із активних діячів Русько-української радикальної партії та співробітник її видань; один із організаторів «Народу».

О. – Ймовірно, псевдонім Володимира Охримовича.

…кореспонденцію про буковинських робітників А.П…. – Йдеться про замітку «Що думають робітники на Буковині (Допись із Черновець)», вміщену в 4-му номері «Народу» за 1890 р. (С. 40-41).

Комонь – псевдонім Василя Григоровича Щурата (1871 – 1948), українського поета, літературознавця, перекладача, публіциста.

Вовчківці – село поблизу Снятина Івано-Франківської області.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 232 – 233.