Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Конрад Фердінанд Мейєр і його твори

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 1899, т. VII, кн. 7, с. 40 – 58, кн. 8, 89 – 106.

Подається за першодруком. В нашому е-передруці стаття поділена на розділи і цим розділам дано назви.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1979 р., т. 31, с. 420 – 457.