Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Das Echo vom Prut

Іван Франко

Das Echo vom Prut. Quadrille für Pianoforte componirt und S-r Wohlgeboren Herrn Const. Ritter von Buchenthal achtungsvoll gewidmet von Isidor Worobkiewicz. Czernowitz, bei H. Pardini und R. Schally.

Отсе титул найновішої музикальної композиції многозаслуженого в нашій літературі і на музикальнім полі о. Ізидора Воробкевича (Данила Млаки). Компоновання підтанечної музики з народних мелодій – се, можна сказати, популяризація тих мелодій серед інтелігенції. Як добре надаються наші мелодії до такого використання – се показує нам ціла громада польських композиторів вроді Липинського, Тимольського і др[угих], котрі ними тільки зискали собі славу і популярність.

З наших руських композиторів досі небагато пускалося на те поле; більшу популярність зискав собі хіба тільки прекрасний кадриль з руських пісень, уложений передчасно помершим талановитим композитором Теофілем Кобринським. Чи кадриль о. Воробкевича має в собі настільки ядренности, настільки виразного, народно-руського характеру, щоб міг здобути собі широку симпатію і тривале становище серед музикальної публіки, сього осудити не можемо, але щиро сього бажаємо.


Примітки

Вперше надруковано в журн.: Зоря, 1886 р., № 1, 1 (13) січня, с. 20 [Дрібні вісті з літератури і науки], без підп. Авторство вказане в річному покажчику «Зорі» за 1886 р.

Подається за першодруком.

Воробкевич Ізидор (Ісидор, Сидір) Іванович (псевдонім – Млака Данило; 1836–1903), український письменник, композитор.

Липинський Кароль-Юзеф (1790–1861) – польський композитор і скрипаль. У збірнику Вацлава Залеського «Piesni polskie i ruskie ludu galicyjskiego» (Львів, 1833) уміщено зроблені Липинським записи мелодій українських народних пісень.

Тимольський Фабіан (1828–1885) – польський композитор, аранжував народні, зокрема польські та українські мелодії.

Кобринський Теофіл Іванович (1848–1882) – греко-католицький священик у с. Белелуя (тепер Снятинського району Івано-Франківської області), композитор, піаніст, співак, фольклорист, чоловік української письменниці Наталі Кобринської (1855–1920), племінник Йосафата Кобринського.

Олена Луцишин

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 134 – 135.