Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Галицько-руська бібліографія за 1889 р.

Іван Франко

Під такою назвою вийшов уже третій річний список руських публікацій, виданих в Австрії (і в Америці), а почасти також у Росії, укладений I. О. Левицьким, автором великої галицько-руської бібліографії XIX ст.

Даний томик (130 сторінок великої вісімки) містить усе, що коли-небудь опублікували австрійські русини в Австрії, Росії, Німеччині, Америці руською, російською, польською, німецькою та іншими мовами. Під час опрацювання п. Левицький дотримувався того ж методу, що і в дотеперішніх своїх бібліографічних працях, подаючи детальні копії назв, кількість сторінок, формат, а де можна, то й кількість друкованих примірників, друкарні, навіть тип літер, подаючи далі при часописах їх зміст згідно з певними сталими рубриками. Загалом кількість руських видань за 1889 рік становить 263. Наприкінці на 30 сторінках міститься іменний покажчик авторів (з розкриттям переважної більшості псевдонімів і криптонімів), а також назв видань.

Хто коли-небудь цікавився бібліографією і знає, як важко вже через кілька років відтворити повний образ видавничого руху цілого народу чи цілої провінції, якщо цього це сталось одразу, той не відмовить у гарячому визнанні невтомно і систематичної праці п. Левицького навколо галицьке і руської бібліографії. Такими стараннями, повними і методично опрацьованими річними переліками не володіє, наприклад, польська література, значно багатша від руської.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1891, № 197, 18 липня, s. 5 – 6, за підп.: Iw. Fr.

Подається за першодруком у перекладі,

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 237.