Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Галицько-руська бібліографія 19 ст.

Іван Франко

Галицько-руської бібліографії XIX ст., яку видає Іван Левицький, вийшов 32 випуск (25-й випуск 2-го тому), що містить закінчення списку публікацій 1886 року – останнього року, до якого автор задумав довести свій твір, Таким чином, текст бібліографії вже зовсім готовий. Обіймає він разом із доповненнями до 1-го і 2-го томів (серед них дослівно видрукуваний руський текст розшукового листа за Кошутом, віднайдений недавно в церковному архіві одного села Турківського повіту д-ром І. Франком) загалом 3420 позицій.

У свіжому випуску помічаємо неприємну помилку. Вірш «», якого переклав с[вітлої] п[ам’яті] Бол. Червенський, вміщений в «Кур’єрі Львівському», 1886, № 52, бібліограф приписав Іванові Франкові, тоді як належить він Федьковичеві.

Окрім закінчення тексту бібліографії, в даному випуску розпочався друк покажчика авторів і назв публікацій. Цей покажчик, складений п. Левицьким ціною величезної праці, буде надзвичайно цінним додатком до цього доброго твору, необхідним ключем для кожного, хто захоче ним скористатися. На аркушеві друку в три шпальти помістилася лише його невелика частина від літери «А» до імені «Барвінський». Покажчик займе ще кілька випусків, 12 – 15 аркушів друку.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1894 р., № 101, 18 квітня, s. 5, без підп. Авторство: Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 268.

Подається за першодруком у перекладі.

Червенський Болеслав (1851 – 1888) – польський поет, перекладач, громадський діяч.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 454.