Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Жорж Масперо. Старинна історія східних народів

Іван Франко

Том перший. З французького переклав Онуфрій Пашук. Львів. Накладом Українсько-руської видавничої спілки. З друкарні Наукового товариства імені Шевченка під зарядом К. Беднарського. 8-ка, стор. 1 – 224. Ціна 2 кор. 80 сотиків.

Се переклад прегарного підручника славного французького єгиптолога Жоржа Масперо, зроблений із найновішого французького видання, що вийшло в 1904 році. Невважаючи на те або власне тому, що се праця першорядного спеціаліста, вона написана так ясно та приступно, що її з користю і приємністю може прочитати не лише гімназійний ученик, але також кождий письменний селянин. Цілість обійме три томи.


Примітки

Вперше надруковано в ЛНВ, 1905 р., т. 31, кн. 8, с. 196 – 197 (Хроніка і бібліографія).

Подається за першодруком.

Масперо Гастон-Каміль-Шарль (1846 – 1916) – французький орієнталіст і археолог, один з найвизначніших єгиптологів. Його тритомна «Стародавня історія народів Сходу» вперше видана в кінці XIX ст., була найгрунтовнішим підсумком тодішніх досягнень сходознавства. Нею користувалася Леся Українка при написанні своєї «». До праць Масперо звертався і Франко, коли перекладав українською мовою єгипетські казки для підготовлюваного разом з А. Ю. Кримським видання: Клоустон В. А. Народні казки та вигадки, їх вандрівки та переміни. Львів, 1896.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 47, с. 354 – 395.