Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Pamiętnik literacki

Іван Франко

в своїм третім річнику для української літератури не дає майже зовсім нічого.

Занотую хіба бібліографічну нотатку проф. Брікнера п[ід] з[аголовком] «Volumina miscellanea» (с. 78 – 87), де, згадуючи про різні дрібні старопольські друки, цитує між іншим книжку Матвія Чижевського «Alkoran to jest zakon albo wiara zabobonnej i obłędliwej sekty machometańskiej» з р. 1616 та брошуру Петра Чижевського «Alfurkan Tatarski prawdziwy na 40 części rozdzielony» з того самого року, обі звернені проти татар, осілих на Литві.

В першій закидається татарам, що вони залюбки займаються чарами (буртують), а в другій цитується уживане ними замовляння проти лихорадки – по-руськи, відомий апокриф «о трясавицях».

Можна ще занотувати тверезо і без звичайних у польських критиків новішої доби, майже обов’язкових захватів написану розвідку Едварда Дубановича про драму Словацького «Ksiądz Marek», де автор зводить докупи джерела, якими користувався Словацький при написанні сього твору, і показує, що, невважаючи на всю фантастичність ідейної основи і колориту, Словацький дуже уважно і пильно вчитався у всі важніші друковані праці про історію Барської конфедерації, які були відомі до р. 1842, а головно книгу Рілієра (Rulhiere), спомини Вибіцького, оповідання Ржевуського «Pan Soplica» і т. і.


Примітки

Вперше надруковано у вид.: ЗНТШ. – 1905. – Т. 68. – Кн. 6. – С. 33 – 34 (Наукова хроніка), за підп.: І. Ф.

Подається за першодруком.

«Pamietnik Literacki» – літературно-науковий квартальний що виходив у Львові (1902 – 1939), Варшаві (1946 – 1950), згодом – у Варшаві та Вроцлаві.

Рілієр Клод де (1735 – 1791) – французький історик і дипломат, праці якого присвячено проблемам історії Польщі, зокрема Барської конфедерації.

Вибіцький Юзеф (1747 – 1822) – польський письменник, публіцист, політичний діяч. Учасник Барської конфедерації.

Ржевуський Генрик (1791 – 1866) – польський прозаїк і публіцист; граф. Автор «Pamiatek Jana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego» (т. 1 – 4, 1839 – 1841), виданих під назвою «Pamiątki Soplicy».

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2010 р., т. 54, с. 555.